Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други болести на майката, свързани предимно с бременността Усложнения от анестезия по време на бременността Усложнение от анестезия по време на бременността, неуточнено

Усложнение от анестезия по време на бременността, неуточнено МКБ O29.9

Усложнение от анестезия по време на бременността, неуточнено МКБ O29.9 - изображение

Усложнения от анестезия по време на бременността, се срещат рядко, но понякога могат да имат сериозни последствия.

Усложнения от анестезия по време на бременността могат да бъдат белодробни усложнения, кардиологични усложнения, усложнения на централната нервна система, токсична реакция от местна анестезия по време на бременността, главоболие причинено от спинална или епидурална анестезия, неуспешна и трудна интубация по време на бременността и други.

В случаите, когато се налага анестезия при бременни е необходимо повишено внимание.

Общата анестезия е съпроводена с по-висок риск от поява на преходна хипотония, хипоксия и ацидоза, които се отразяват на фето-плацентарното кръвообращение. Това обуславя известен риск за плода при обща анестезия на майката.

Всеки риск трябва да се поеме, ако състоянието на майката налага операция и не е препоръчително тази операция да се извърши с друг вид анестезия.

От белодробните усложнения, от анестезия по време на бременността, най-голямо значение имат аспирационен пневмонит, синдром на Mendelson, пресорен колапс на белия дроб.

От кардиологичните усложнения, най-голямо значение се отдава на сърдечния арест и сърдечната недостатъчност.

Голямо значение като усложнение вследствие на анестезия има и главоболието причинено от спинална или епидурална аналгезия.

Токсичната реакция към местна анестезия в друг вид усложнение, което се среща рядко, но може да има сериозни последствия.

4.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО