Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други болести на черния дроб Центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб

Центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб МКБ K76.2

Центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб МКБ K76.2 - изображение

Центрилобуларна некроза настъпва при повишено налягане в малките клончета на чернодробните вени предизвикано от кръвонапълване с венозна кръв, което най-често се дължи на хронични сърдечни заболявания. Централните региони на чернодробните лобулите са червени / кафяви и се открояват от нормалната чернодробна тъка, бежова на цвят.
Обширни и тежка центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб е обичайна находка при чернодробно запушване на вена и синдром на Budd-Chiari. Някои лекарства, включително и алопуринол, също могат да предизвикат хистопатологично подобни увреждания, но доколкото е известно тези лезиите не са толкова масивни.

Запушване на чернодробна вена, декомпенсирана десностранна сърдечна недостатъчност, самостоятелно или в комбинация с левостранна сърдечна недостатъчност причинява предаване на повишеното налягане в дясното предсърдие, през долна празна вена до чернодробните вени. На клетъчно ниво, венозната конгестия възпрепятства ефективното отвеждане на притока на кръв от синусоидите до терминални чернодробните венули. Синусоидална стаза води до натрупване на деоксигенирана кръв, паренхимна атрофия и центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб.
Остра и хронична сърдечна недостатъчност може да доведе до остър исхемичен хепатит или хронична застойна хепатопатия.

Клинична картина на центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб
Признаците и симптомите зависят до голяма степен от първичните лезии, които водят до това състояние. Оплакванията могат да настъпят остро или хронично пак в зависимост от причинителя. Може да се изяви с отпадналост, неразположение, пожълтяване, болка в дясно подребрие, асцит и отоци по краката.
При чести епизоди на сърдечна декомпенсация може да възникне тежка хепатоцитна некроза и фулминантен хепатит с коагулопатия след 1 – 3 дни. В тези случаи острата чернодробна недостатъчност не е обратима, въпреки хемодинамичното стабилизиране на болния.

Диагноза и лечение на центрилобуларна хеморагична некроза на черния дроб
От физикалното изследване се установява хепатомегалия, жълтеница, отоци по краката, асцит. Характерен отличителен белег и ключ към диагнозата е, че аминотрансферазите са силно повишени и много бързо се нормализират след овладяване на основното заболяване. Точната диагноза се поставя само хистологично, чрез чернодробна биопсия.

Лечението е насочено към основното заболяване, отстраняване на причината на довела до некроза или ако е това невъзможно да се предпази от усложненията.

Центрилобуларната хеморагична некроза на черния дроб често протича субклинично, което налага широка диференциална диагноза. Прогнозата зависи от сърдечното заболяване или друго заболяване довело до увреждане.

2.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия