Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Алкохолна болест на черния дроб Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб

Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб МКБ K70.0

Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб МКБ K70.0 - изображение

Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб е първата и най-лека фаза на алкохолното увреждане на черния дроб, при което в хепатоцитите се натрупват абнормно количество липиди. Те най-често представляват триглицериди, придаващи характерен хистологичен вид на черния дроб под формата на крупновакуоларна дистрофия на хепатоцитите или едрокапкова мастна дистрофия. Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб може да се развие при всеки индивид, които консумира повече от 60 грама алкохол на ден.

Нормално в черния дроб химично екстрахиращите се липиди не надхвърлят 5-6 % от теглото му, докато при алкохолната мастна дистрофия на черния дроб те могат да са около 40 %. При това като най-разпространен хистологичен критерий за мастна дистрофия на черния дроб се приема натрупване на липиди под една или друга форма (триглицериди, фосфолипиди и др.) в повече от 50 % от хепатоцитите на изследвания материал. Заедно с това във фазата на мастна дистрофия (стеатоза) настъпват нарушения в синтетизирането на протеини, корелиращи с измененията в отделни серумни протеини.

Различават се три форми на алкохолна мастна дистрофия на черния дроб:
- Дисеминирана мастна дистрофия, при която липидно натрупване се установява в отделни, пръснати навсякъде в делчето хепатоцити;
- Зонална мастна дистрофия, която в зависимост от месторазположението в делчето на засегнатите хепатоцити може да бъде централна (центролобуларна), интермедиерна и периферна;
- Дифузна мастна дистрофия, при която във всички хепатоцити се констатира най-често едрокапково липидно натрупване.

Често първата и втората форма на алкохолна мастна дистрофия на черния дроб се заместват от по-малко топографско прецизираното понятие „огнищна” мастна дистрофия, но да не засяга всички хепатоцити.

Алкохолната мастна дистрофия на черния дроб, най-често резултат на хронична злоупотреба с алкохол, но може да възникне дори само след двудневна консумация на токсични дози алкохол от не употребяващи алкохол доброволци. Две важни особености обаче имат решаващо значение за разнопосочната еволюция на една налична мастна дистрофия на черния дроб: спирането на алкохолната консумация се последва от пълно възстановяване за 3-5 седмици и още във фазата на мастна дистрофия в черния дроб се констатират увеличено над нормалните стойности количество на колагена и повишена активност на един от главните за колагеновата синтеза ензими – пептидилпролинхидроксилазата. Последният факт означава, че даже при мастна дистрофия е налице ранна „провокация” на колаген-синтезиращи ензими, чиято активност черния дроб понякога години наред успява да компенсира и по такъв начин задържа образуването на агресивната чернодробна фиброза като един от най-важните елементи на хроничния прогресиращ алкохолен хепатит и алкохолна цироза.

Клинична картина на алкохолна мастна дистрофия на черния дроб
Алкохолната мастна дистрофия на черния дроб може да протече остро или хронично. Остро възникналата мастна дистрофия на черния дроб настъпва след масивна консумация на алкохол. Болните се оплакват от гадене и повръщане, отпадналост, силни болки в областта на черния дроб, леко пожълтяване на кожата и субфебрилитет. Хроничната мастна дистрофия на черния дроб протича в три стадии. В първия стадий болните нямат оплаквания, въпреки хепатомегалията (увеличен черен дроб). С напредване на процеса болните стават неспокойни, нетрудоспособни, повръщат и имат болки в областта на черния дроб. Във втория и третия стадий на заболяването тези симптоми се усилват.

Диагноза на алкохолна мастна дистрофия на черния дроб
От физикалното изследване се палпира увеличен черен дроб. Диагнозата се поставя от ехографско изследване и лабораторните изследвания, при които има различна по степен повишена гама глутамил трансфераза (ГГТ), а трансаминазите и алкалната фосфатаза са леко завишени или нормални.

Лечение на алкохолна мастна дистрофия на черния дроб
Лечението на алкохолната мастна дистрофия на черния дроб е успешно ако се започне на време. Необходимо е болните да спрат да консумират алкохол и да подобрят храненето си. Необходимо е приемане на храна, която съдържа белтъци и витамини от група В. Медикаментозното лечение се провежда с медикаменти с мощно хепатопротективно и антиоксидантно действие.

3.3, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Алкохолна мастна дистрофия на черния дроб МКБ K70.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия