Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Неинфекциозни ентерити и колити Болест на Crohn [регионарен ентерит] Болест на Crohn, неуточнена

Болест на Crohn, неуточнена МКБ K50.9

Болест на Crohn, неуточнена МКБ K50.9 - изображение

Болестта на Крон е хронично, прогресиращо грануломатозно възпаление, което може да се развие във всички отдели на гастроинтестиналния тракт с подчертана локализация по честота в терминалния илеум.

Причината за болест на Crohn, неуточнена е неизяснена. Доминиращата хипотеза е, че болестта на Крон е резултат от взаимодействие на генетични фактори и фактори от околната среда. Генетичното влияние се предполага от фамилна анамнеза за възпалителни чревни заболявания в 15-20 % от пациентите. Трансмисивни агенти като: малки вируси, псевдомонасподобни бактерии, микобактерии, хламидии и йерсинии са били изолирани от тъканта на пациенти с болестта на Крон. Има съобщения за някои имунологични нарушения, но тяхното значение остава неопределено.

Болестта на Crohn, неуточнена има много клинични прояви: диария, рецидивираща коремна болка, общи симптоми (отпадналост, загуба на тегло), аноректални лезии, желязо дефицитна анемия, понякога може да има поява на отоци поради хипоалбуминемията.

Заболяването може да протече със следните усложнения: чревна обструкция, абсцес, фистули, перфорации. Сериозни усложнения при пациентите са: токсичен мегаколон или токсична дилатация на илеума. Съществува повишен риск за развитие на рак в зоните, обхванати от болестта

Диференциална диагноза се прави с улцерозен колит, апендицит, илеит дължащ се на шигела, амеби, гиардия или йерсиния, интестинална туберкулоза, интестинален лимфом и други заболявания (исхемичен ентерит, дивертикулит, колон иритабиле и карцином).

Началното лечение на Болест на Crohn, неуточнена е диетично и медикаментозно. Много е важен адекватният хранителен прием при болестта на Крон. Ентералното хранене е с ниско съдържание на баластни вещества, без млечни продукти, но с високо белтъчна диета. Прилагат се лекарства от групата на салицилатите. При напреднали случаи на заболяването се прилагат и кортикостероиди. Хирургично лечение се прилага при неуспех от медикаментозното лечение.

2.7, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болест на Crohn, неуточнена МКБ K50.9

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия