Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите Други болести на твърдите тъкани на зъбите Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани

Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани МКБ K03.8

Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани МКБ K03.8 - изображение

Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани включва следните състояния:

  • Облъчен емайл;
  • Чувствителен дентин.

Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани - Характеристика на облъчен емайл

В неспирен ход е широкото използване на радиоактивните вещества за промишлени цели, земеделието, медицината, научната работа. Несъмнено във връзка с това се увеличава и броят на хората, подложени на действието на йонизиращи лъчения. От гледна точка на стоматологията не може да не се отчете особената лъчева чувствителност на лигавицата на устата и специално тази на бузите, небцето и езика. Особено тъканите на пародонта и емайла на зъбите, които по начало се явяват като много чувствителен индикатор за различни патологични състояния на организма, показват също извънредно голяма лъчева чувствителност. Процентът на нараняванията в лицево-челюстната област не отстъпва от пораженията на другите части и органи на тялото както при непосредствените и косвени травматични увреждания от мощната въздушна вълна, така особено при първичните и вторичните изгаряния от високата температура и светлинното излъчване и първичните и вторичните лъчеви поражения от радиоактивните излъчвания. Пораженията на устната кухина и целия храносмилателен тракт са едни от най-постоянните характерни симптоми на йонизиращите лъчения в организма. Тези изменения в устната кухина се манифестират във вид на некротизиращи гингивити, стоматити, тонзилити, едем (оток), хиперемия (зачервяване), разязвявания на мукозата и покриване на язвите с псевдомембрани и облъчване на емайла.

Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани - чувствителен дентин

Обмяната на дентина се осигурява чрез одонтобластите и техните израстъци при участието на нервната регулация. Установен факт е, че при норма и патология дентинът реагира с отлагане или отнемане на минерални соли. При повишени механични, химични или токсични дразнения, каквито се проявяват при абразио и кариес, в засегнатите сектори на зъба се повишава минералната обмяна, дентиновите каналчета се уплътняват и се получава плътен склеротичен слой вътре в ортодентина, наречен защитна зона. Важно значение за обмяната на дентина имат нервните клонки, които тук са без миелинова обвивка. Това повишава тяхната възприемчивост и те отреагират на най-минималните дразнения. Под тяхната сигнализация се осъществява функционалната адаптация на емайла и дентина, които в процеса на дъвченето прогресивно увеличават своята твърдост и устойчивост (резистентност). Симптоми на чувствителен дентин са рязка болката и внезапно появила се, в отговор на външни стимули. Най-честата се предизвиква от топли и студени напитки и храни, студен въздух, механично - дразнене и др.

Хирургичната обработка при комбинираните радиационни поражения се извършва в същата последователност, както и при чистите травми: обработка на меките тъкани и костната рана, репозиция на челюстните фрагменти и зашиване на меките тъкани по показания. При обработка на костната рана трябва да се стремим към радикално почистване на всичко, което може да стане източник на възпалителен процес. Отстраняват се всички зъби, на които е засегнат емайла, амфодонтозни зъби, зъби с активни грануломи и др. Фрагментите на алвеоларния гребен, които по начало трудно зарастват, трябва да се отстранят, дори когато се държат на лигавица и са носители на зъби. Радикализмът при почистването на костната рана е необходим, защото при комбинираните радиационни поражения не се разчита на вторична обработка и всяко нагнояване на раната може да се окаже фатално, защото ще съвпадне с разгара на лъчевата болест. Последен важен момент в хирургичната обработка е зашиването на меките тъкани, което има за задача да ликвидира раната като входна врата за инфекцията и да осигури срастването на краищата още през скрития период на лъчевата болест. В повечето случаи има достатъчно меки тъкани, позволяващи да се закрие раната. При широки раневи повърхности, а също и след първична некротомия най-подходящо средство за закриване на раневата повърхност остава свободната трансплантация на кожа.

3.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени болести на твърдите зъбни тъкани МКБ K03.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия