Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други разстройства на нервната система Увреждания на нервната система след медицински процедури, некласифицирани другаде Вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета

Вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета МКБ G97.2

Вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета МКБ G97.2 - изображение

Шънтирането на мозъчните стомахчета (вентрикули) е хирургична процедура, при която се поставя тръба в една от камерите на мозъка. Когато, поради хидроцефалия или друго заболяване има излишък на цереброспинална течност в камерите, се налага поставяне на шънт, за да се оттече течността и да се намали свръхналягането в черепа. Процедурата се извършва в операционна зала, под обща анестезия.

Поставянето на шънт е сравнително безопасна процедура. Въпреки това, могат да възникнат някои усложнения по време или след процедурата. Най-честите усложнения включват:

  • прекомерно кървене
  • инфекция
  • нежелани реакции към упойката
  • промени в нивата на кръвното налягане
  • вътречерепна хипотензия

Вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета е състояние, при което има отрицателно налягане в мозъчната кухина.

Клиничната картина е променлива. Най-характерният симптом е ортостатичното главоболие - засилва се в изправено положение на пациента и се облекчава в легнало положение. Естеството и местоположението на главоболието са различни при отделните пациенти. Болката се засилва при смях, кашляне, компресия на югуларната вена и не се облекчава от аналгетици. Може да има също гадене, повръщане, анорексия, болки във врата, световъртеж, хоризонтална диплопия, промени в слуха, галакторея, лицева скованост или слабост. Интракраниалната хипотония обикновено се счита за доброкачествено състояние, и повечето случаи се повлияват от консервативно лечение.

Диагнозата обикновено се поставя въз основа на ортостатичната зависимост на главоболието. Извършва се непрекъснато мониториране на вътречерепното налягане, чрез което окончателно се доказва диагнозата. Други диагностични методи, които могат да бъдат използвани са ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, миелография с флуороскопия, радиоизотопно изследване и др.

Лечението на вътречерепна хипотензия след шънтиране на мозъчните стомахчета се състои в смяна на шънта с такъв, който се оттича по-малко. Резултатите след лечението са много добри.

3.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО