Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други разстройства на нервната система Други увреждания на главния мозък Енцефалопатия, неуточнена

Енцефалопатия, неуточнена МКБ G93.4

Енцефалопатия, неуточнена МКБ G93.4 - изображение

В рубриката енцефалопатия, неуточнена са разгледани заболявания, които протичат с неспецифична мозъчна симптоматика, дължаща се на дегенеративни мозъчни промени, породени най-често от друго основно заболяване.

Етиологията на енцефалопатията е разнообразна. Най-често се касае за недостиг на витамини, никотинова киселина, автоимунни заболявания, хипертонична болест, продължителен глад, хипоксия (липса на кислород), хронични мозъчни травми и др.

Клиничната картина е богата - налице са общо мозъчни (продължително главоболие, нарушена памет) и огнищни симптоми. Началото обикновено е неспецифично - пациентите съобщават за намалена концентрация, загуба на тегло, лесна умора (психическа и физическа), обърканост, липса на инициативност, епизоди на възбуда и депресия, загуба на когнитивна функция, амнезия - ретроградна (невъзможност за припомняне на стара информация) и антероградна (невъзможност за усвояване на нова информация). По-късно се проявяват и типични симптоми от засягането на мозъчни центрове - нистагъм, тремор, погледна парализа, затруднен говор, нарушения в динамиката на дишането, нарушена походка, полиневропатия, симптоми от други системи като гадене, повръщане, болки в корема, нарушения в сърдечния ритъм, нарушения на съня - продължителен сън или инверсия на съня (обръщане на съня), чести депресии, внезапни епизоди на загуба на съзнание, прогресиращ когнитивен дефицит.

Диагнозата енцефалопатия се поставя след преглед от невролог, провеждане на специфични неврологични и психологични тестове. Необходимо е идентифициране на причината за състоянието, като за целта могат да се проведат специфични неврологични изследвания като електроенцефалография, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, изследване на кръвта и ликвора.

Диференциална диагноза се прави с психоза, цереброваскуларен инцидент, синдром на отнемането при някои зависимости и др.

Прогнозата е относително добра - възможно е пълно възстановяване в ранен етап на мозъчното засягане.

Лечението на енцефалопатия, неуточнена е в зависимост от основната причина. Препоръчва се повишаване приема на витамини от група B и белтъци.

3.9, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Енцефалопатия, неуточнена МКБ G93.4

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Енцефалопатия, неуточнена МКБ G93.4

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО