Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други дегенеративни болести на централната нервна система Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде Сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде

Сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде МКБ G31.1

Сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде МКБ G31.1 - изображение

В рубриката сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде се включват състояния, водещи до ограничена или разпространена дегенерация на нервните клетки с клиника на траен, прогресиращ неврологичен дефицит. Засегнати са пациенти в напреднала възраст - над 65 години, по-често мъже.

Етиологията на сенилната дегенерация не е напълно изяснена, предполагат се възрастови изменения в клетките, поради присъщото за всички клетки биологично стареене.

При патоморфологично изследване се установяват често депозити (натрупване) от амилоид в сивото вещество. Тези полипептиди са склонни да образуват комплекси и се смята, че именно те имат невротоксичен ефект. Като цяло образуването на амилоид в човешкото тяло е нормално явление, но не и формирането на депозити. За сега не е известна причината за това явление. Някои автори предполагат, че формирането на амилоидна плака е свързано с хронични травми на главния мозък и персистиращо наличие на мини-кръвоизливи в определени участъци, които привличат натрупването на амилоид. Тази теория се допълва и от факта, че с възрастта съдовете стават чупливи, а и плаките са еднакви по размер. Плаките са видими на електронна микроскопия, PAS-позитивни, чрез имунофлуоресцентен метод. Като причини за формиране на сенилни плаки в главния мозък се предполагат мозъчно-съдовите нарушения, продължително поддържан липиден дисбаланс, хипер- или хипоклюкоземия, хронична мозъчна хипоксия, хронични мозъчни микротравми, хроничен субдурален хематом, продължителна терапия с високи дози стероиди, дефицит на тиамин, витамин Б12, ниацин, хронично излагане на метали, багрила като анилин, нежелани лекарствени взаимодействия.

Клиниката на сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде е първоначално слабо забележима. Болните забравят елементарни дейности, които са вършили през деня, като многократно ги повтарят, забравят имена на нови хора, с които са се запознали, но могат точно да опишат случка преди години или случила се в детсвото им. Самите болни не осъзнават промяна в своето поведение, но при забележка от близки се стъписват. Когнитивния потенциал е силно снижен до степен на трудно самостоятелно справяне в ежедневието. Често на фона на този когнитивен дефицит, болните демонстрират добре съхранени спомени от детството, при липса на спомен за днешната дейност, като понякога настъпва объркване. С прогресиране на заболяването и разширяване на огнищата поведението им се променя, пациентите са апатични, емоционално лабилни - често се сменят епизоди на тъга с агресивно поведение, често налице е промяна на личността. В крайните етапи болните са абсолютно зависими от чужда помощ, засегнати са както елементи от активното поведение, така и други функции на нервната система - тазово-резервоарни смущения, нарушено дишане, гълтане и други.

Диференциална диагноза се прави предимно с други протеино- и таупатии - болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, психиатрични заболявания, токсични влияния, енцефалопатия и други.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог и психиатър. Освен обстоен преглед и снемане на анамнеза, е необходимо и провеждане на допълнителни изследвания, като най-меродавно за диагнозата е компютър-томографското изследване и магнитния-резонанс. В диференциално диагностичен план могат да бъдат направени лабораторни изследвания на биологични течности, електроенцефалография и други.

Лечението на сенилна дегенерация на главния мозък, некласифицирана другаде е симптоматично. Препоръчва се насочване на пациентите към рехабилитационни центрове, дневни центрове за възрастни хора, обезопасяване на дома, поставяне на гривна на ръката с името и адреса на болния.

Прогнозата на възрастовата дегенерация на главния мозък е лоша - състоянието е прогресиращо, пациентите са тежко инвалидизирани, в напредналите стадии са напълно обездвижени и дезориентирани. Смъртта настъпва от вторични инфекции или злополуки.

4.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО