Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Бактериален менингит, некласифициран другаде Менингит, предизвикан от други бактерии

Менингит, предизвикан от други бактерии МКБ G00.8

Менингит, предизвикан от други бактерии МКБ G00.8 - изображение

Менингитът е възпаление на мозъчни обвивки. Заболяването има най-често вторичен характер - налице е друго системно заболяване от същия причинител.

В рубриката менингит, предизвикан от други бактерии е разгледан менингит, причинен от:

  • Esherichia coli
  • бацил на Friedlander (Klebsiela)

Менингит при инфекция с Ешерихия коли (Esherichia coli)

Ешерихия коли е Грам-положителен кокобактерий, спадащ към род Ентерококи, които се срещат като нормална флора в храносмилателния тракт.

Менингитът, причинен от Esherichia coli възниква обикновено при новородени, лица с потисната имунна система, след травми и неспазване на асептиката при хирургични операции.

Пътят на проникване на инфекцията може да бъде директен, хематогенен или по съседство. При новородени заразяването става при преминаване на плода праз родовия канал. Предразполагащи фактори, като недоносеност на плода, спомагат за възникване на заболяването.

Клиниката на менингита протича със силно изразен интоксикационен синдром - увредено общо състояние, висока температура, отказ от храна, повръщане, гърчове, общомозъчна и огнищна симптоматика. При преглед се установяват симптоми на менингеално дразнене - главоболие, вратна ригидност, симптом на Керниг, горен и долен Брудзински. При кърмачета е трудно да се установят тези симптоми, но е налице положителен симптом на Лесаж и издуване на фонтанелите от повишеното вътречерепно налягане.

Менингит при инфекция с Клебсиела (бацил на Friedlander)

Род Клебсиела са капсулирани бактерии, спадащи към семейство Ентеробактерии. Към рода спада и т.нар. бацил на Friedlander - пръчковиден Грам-отрицателен бактерий, чест причинител на пневмонии.

Клебсиела-инфекциите са с по-голяма честота при имунокомпрометирани пациенти, диабетици, новородени, вътреболнични инфекции.

За възникването на менингит, е необходимо бактерия да попадне директно в нервната система, да проникне чрез кръвта или по съседство от инфекциозно огнище в ушите, черепните кости или от мозъчен абсцес.

Клиниката на заболяването започва с остро повишаване на температурата, силно главоболие, гадене, повръщане. Рано се появяват признаците на менингеално дразнене с нарушено съзнание.

Диагнозата на менингит, предизвикан от други бактерии се основава на добре снета анамнеза, преглед от невролог, инструментално и физикално изследване. Необходимо е да се идентифицира първичното огнище, ако има такова. При прегледа се установяват признаци за менингеално дразнене: вратна ригидност, горен Брудзински, долен Брудзински, Керниг. При кърмачета тези признаци не са отчетливи, но е налице симптома на Лесаж - при повдигане на детето, хванато под мишниците, липсва нормалното за тази възраст сгъване на краката в коленните и тазобедрените мускули. Възможно е установяване на хипер- или хипорефлексия, пареза на черепно-мозъчни нерви по базата на черепа, хиперестезия (повишена сетивна чувствителност), промени в сърдечния ритъм, нарушено съзнание, бомбиране на голямата фонтанела. Важно място в диагностиката заема изследването на ликвора - налице е повишено налягане, мътност, плеоцитоза (повишен брой на клетките - предимно сегментоядрени левкоцити), повишен белтъка, намалено количество захар. Могат да се използват и образни изследвания - компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс. Изследват се кръв и урина и се взема материал за посявка.

Диференциална диагноза на менингеалната инфекция се прави с друг вид менингит, пространство заемащ процес, мозъчен абсцес, менингизъм (менингеално дразнене без ликворни промени).

Лечението на менингита се провежда в болнична обстановка, необходимо е интензивно наблюдение. Прилага се антибиотична терапия и симптоматични средства - за овладяване съпътстващия мозъчен оток, сърдечно-съдовите и други нарушения.

Прогнозата на менингита, предизвикан от други бактерии не е добра, смъртността е сравнително висока. Поради първично увреденото състояние на пациента, усложненията са чести - траен неврологичен дефицит, формиране на абсцеси, сепсис.

3.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Менингит, предизвикан от други бактерии МКБ G00.8

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО