Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм Апластични и други анемии Други апластични анемии Апластична анемия, неуточнена

Апластична анемия, неуточнена МКБ D61.9

Апластична анемия, неуточнена МКБ D61.9 - изображение

Представлява група заболявания с разнообразна етиология, при които е налице частична или тотална костно-мозъчна инсуфициенция (недостатъчност). При засягането на една или две клетъчни линии в костния мозък се развива хипопластична анемия.

Хипопластичната анемията е резултат на неадекватно функциониране на костния мозък (хипоплазия на костния мозък) и може в последствие да се усложни до апластична анемия. При тези заболявания са засегнати хемопоетичните стволови клетки, увреждането може да включва една клетъчна линия или всички клетъчни линии (еритроидна на червени кръвни клетки, миелоидна за белите кръвни клетки, мегакариоцитна на тромбоцитите).

Апластичната анемия, неуточнена е резултат на увреждане на трите костно-мозъчни редици.

Панмиелофтизата (апластична анемия) е заболяване на кръвоносната система, при което настъпва необратимо увреждане на костния мозък, развитие на мастната тъкан в костния мозък, и рязко потискане на кръвообразуването.

Причини за развитието на панмиелофтиза са химическо отравяне с бензен и неговите производни, с тетраетилолово, биологичен ефект на йонизиращи лъчения и пряка инвазия от вируси. Други фактори, водещи до смърт на хемопоетични стволови или прогениторни клетки (или и двете), могат да са хередитарно обусловени аномалии на хемопоетичните клетки, лекарства, токсини, или нарушена имунна регулация може да отключи клетъчна или хуморална имунологична реакция срещу нормалните хемопоетични клетки. В повечето случаи причината за заболяването не е известна.

Общо потискане на кръвообразуването при панмиелофтиза е причинено от нарушения в синтеза на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) в хемопоетичните клетки. Това води до нарушение в размножаването, узряването на клетките, засегната е и хуморална регулация на кръвообразуването.

Клиничната проява на панмиелофтиза се характеризира с намаляване на броя на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, което води до развитието на инфекциозни усложнения, анемия и кръвоизлив. Заболяването може да протече остро или хронично.

Диагнозата на панмиелофтиза се основава на данни от физикалния преглед, лабораторните хематологични и биохимични изследвания, и биопсия. Наблюдава се панцитопеничен синдром в периферната кръв (ПКК), отсъствие на признаци на регенерация на формените елементи и значително увеличение на скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ). Анемията е нормохромна, нормоцитна, броят на тромбоцитите е намален под 50,0 x 109/l, левкопенията е различна по степен - от умерена с левкоцити 2,0-3,0 x 109/l до тежка - 0,5-1,0 x 109/l.

Биопсията на костен мозък (трепанобиопсия) показва единични гнезда на костно-мозъчна тъкан, разраснал лимфоиден и плазматичен ретикулум, мастна тъкан (мастен костен мозък)

Методи за лечение са кръвопреливания, хормонална терапия, хемостатици и антибиотици. При тежки случаи се трансплантира костен мозък и се отстранява далака (спленектомия).

Прогнозата на заболяването е сериозна, зависи от степента на засягане на костния мозък и протичането на заболяването. Чести са усложненията като масивни хеморагии (кръвоизливи), тежки инфекции и анемия.

3.0, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Апластична анемия, неуточнена МКБ D61.9

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия