Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ Карцином in situ на кожата Карцином in situ на кожата на устните

Карцином in situ на кожата на устните МКБ D04.0

Карцином in situ на кожата на устните МКБ D04.0 - изображение

Карциномните заболявания на устните са най-честите злокачествени заболявания на устната кухина, представляващи 25-30% от всички случаи на рак на устната кухина.

За разлика от другите части на устната кухина, при карцином in situ на кожата на устните основният рисков фактор е излагането на слънчева светлина. Това обяснява защо в 90% от случаите на карцином ин ситу на кожата на устните раковите изменения се наблюдават на долната устна, тъй като тя е подложена на по-голямо слънчево въздействие в сравнение с горната устна, която е "защитена" от носа и е под ъгъл леко надолу.

Това злокачествено заболяване се среща по-често при:

  • мъже;
  • хора с по-светла кожа;
  • индивиди над 60-годишна възраст;

Налице е също така и ясно изразена географска променливост в честотата на случаите, което е свързано с продължителността на излагане на слънце в съответните райони.
В САЩ честотата е 1.8 на 100 000 население, докато в Австралия достига до 13.5 на 100 000, а в някои части на Азия ракови заболявания на устните почти не се срещат.
Около 30% от пациентите с карцином in situ на кожата на устните имат професии на открито.

Употребата на тютюн, алкохол, както и имуносупресивни състояния също са рискови фактори.
Човешкият папилома вирус (HPV) също е свързан с развитието на злокачествено заболяване на устните, но неговата роля в патогенезата на заболяването не е добре изяснена.

Повечето карциноми in situ на кожата на долната устна (около 90%) са плоскоклетъчни (спиноцелуларни), докато злокачествените изменения на горната устна най-често са базалноклетъчни.

Подробна информация за етиология, патогенеза, симптоми и методи за лечение на плоскоклетъчните и базалноклетъчните карциноми in situ на кожата ще намерите при:

3.6, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО