Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Инфекции, предавани предимно по полов път Вроден сифилис Късен латентен вроден сифилис

Късен латентен вроден сифилис МКБ A50.6

Късен латентен вроден сифилис МКБ A50.6 - изображение

Късен латентен вроден сифилис е вроден сифилис, без клинични прояви, с положителна серологична реакция и отрицателен тест на гръбначно-мозъчна течност на две и повече годишна възраст.

Причинителят на заболяването е Treponema pallidum - нежна спираловидна спирохета.

Характерно за късния латентен вроден сифилис са оскъдните кожни прояви, които наподобяват характерните за третичния придобит сифилис промени.

За доказване на късен латентен вроден сифилис и проследяване на ефекта от проведената терапия се използват две групи тестове: неспецифични (класически, липоидни, кардиолипинови) и специфични (трепонемни).

Сред неспецифичните тестове най-голямо приложение в практиката имат флокулационните тестове:

  • VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)
  • RPR (Rapid Plasma Reagyn Test)

В редица лаборатории все още с успех се прилага класическата реакция на Wassermann, която по същността си представлява реакция за свързване на комплемента. В около 1% от случаите се установяват фалшивоположителни за сифилис реакции. Това се дължи на факта, че антикардиолипинови антитела се образуват и при други заболявания – колагенози, вирусни инфекции, неоплазии, както и при редица състояния – бременност, употреба на алкохол и др.

Специфичните серологични реакции откриват специфични анти-трепонемни антитела. В практиката най-широко приложение имат:

  • TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay)
  • ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay)
  • FTA - Abs (индиректен имунофлуоресцентен тест с абсорбция)

Лечението на късен латентен вроден сифилис се провежда главно с пеницилин. Необходимо е да се осигури оптимално съдържание на пеницилин в кръвта в продължение на 10-14 дни. Освен пеницилин се прилагат бисмутови и йодни препарати и неспецифично лечение (автохемотерапия).

Профилактиката на късния вроден латентен сифилис изисква повишаване на здравната култура на населението. Абсолютно необходими са двукратното серологично изследване на бременните, контрол върху лечението на болните от сифилис и превантивното лечение по време на бременност на лекуваните преди това за сифилис жени.

4.0, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО