Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде Пастьорелоза

Пастьорелоза МКБ A28.0

Пастьорелоза МКБ A28.0 - изображение

Пастьорелоза е зооантропоноза, която се предава на човек при одраскване или ухапване от домашни животни.

Причинител на заболяването е Pasteurella multocida (Pasteurella septica). Те са малки, Грам-отрицателни бактерии.

Резервоар на заразата са котки, кучета и други млекопитаещи, птици и др. Заразяването на човека става при ухапване или одраскване от котки, кучета, мишки и други и убождане или одраскване от храсти, тръни, остри предмети, контаминирани със секрети (слюнка) на тези животни.

Патогенезата на пастьорелозата не е напълно изяснена.

Инкубационният период е много кратък - 4-6-8 часа, по-малко от 24 часа. Първите симптоми са от страна на входната врата, най-често ръката. Тя става болезнена, оточна, зачервена и нагноява. Бързо се възпаляват и регионалните лимфни възли, придружени от лимфангит. Ангажират се също близките стави с артрит и артралгия. Засяга се вегетативната нервна система (предимно симпатичния отдел) с вазомоторни смущения. Наблюдава се остеопороза. Има опасност от септицемия с вторично увреждане на вътрешните органи. Може да се засегнат и конюнктивите със съответна регионална лимфаденопатия.

Лабораторните промени включват левкоцитоза с олевяване, повишени стойности на фибриногена и СУЕ.

Диагнозата пастьорелоза е трудна, тъй като у нас не се мисли за заболяването. Има съществено значение епидемиологичната анамнеза за контакт с домашни животни и с птици, убождане на тръни, храсти, контаминирани със слюнка на животни. От клиниката са показателни краткият инкубационен период, локалният възпалителен процес на лимфни възли с лимфангит, гноен лимфаденит, артрит. Доказването на заболяването става чрез изолиране на причинителя от гнойта на първичното огнище, от лимфни възли при пункционна биопсия и от хемокултура. Интрадермалната реакция със специфичен антиген от изолирания щам предизвиква локална реакция в рамките на 48 часа.

Диференциална диагноза се прави с болест от одраскване от котки, лимфаденит от банална бактериална инфекция, септицемия, предизвикана от друга бактериална флора, туларемия, чума, луес, актиномикоза.

Лечението на пастьорелозата е антибиотично. При възрастни се назначава доксициклин, а при деца - флуорохинолони, амоксицилин, макролиди. При септицемия се прилагат амоксицилин и доксициклин.

Прогнозата е сравнително благоприятна, особено при своевременно лечение.

Профилактиката на пастьорелоза се състои в избягване контакта с животни. При ухапване или одраскване от споменатите животни се прилага доксициклин 200мг/24ч или амоксицилин 100мг/кг/24ч. за 5 дни.

4.9, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО