Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Антракс Други форми на антракс

Други форми на антракс МКБ A22.8

Други форми на антракс МКБ A22.8 - изображение

Антраксът е зооантропоноза, засягаща главно тревопасните животни. Понякога се предава и на човека пряко или косвено, през наранената кожа и лигавици, по-рядко аерогенно и през стомашно-чревния тракт.

Причинител на антракса е антраксният бацил - Bacillus anthracis, Грам-положителен бактерий, чийто спори са много устойчиви във външната среда.

Заразни са болните животни, отделящи спори, които попадат в почвата, фуража, вълната. Счита се, че не е възможно пряко заразяване от човек на човек.

Боледуват главно скотовъди, ветеринари, кожари и др.

В рубриката други форми на антракс е разгледан менингит при антракс.

Подробна информация за менингит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Менингитът при антракс е усложнение на една от трите първични форми на заболяването. Касае се за изключително рядка форма на инфекцията.

Входна врата най-често е кожата (52%) и белите дробове (23%), по-рядко стомашно-чревния тракт. Бактериите достигат до ЦНС по лимфен и хематогенен път.

Заболяването започва внезапно с рязко повишаване на температурата, уморяемост, миалгия, главоболие, гадене, повръщане, силна възбудимост, менинго-радикулярен синдром, гърчове и делир. Състоянието се влошава за часове, болните бърза изпадат в кома и в 90% завършват летално.

Хемокултурите на 70% от пациентите са положителни. Ликворът е важен диагностичен критерий, който задължително се изследва при съмнение за менингит при антракс. При лумбална пункция ликворът изтича под повишено налягане, той е кървав с висока плеоцитоза за сметка на гранулоцитите и висока протеинорахия. Съдържа също Грам-положителни бацили. Лумбалната пункция доказва диагнозата менингит, а микробиологичните и серологични изследвания доказват антраксната инфекция.

Лечението се извършва в болница и се прилагат етиологични средства - антибиотици, както и симптоматични такива, особено при неврологична симптоматика.

Прогнозата на други форми на антракс в повечето случаи е неблагоприятна.

2.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО