Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Туларемия Генерализирана туларемия

Генерализирана туларемия МКБ A21.7

Генерализирана туларемия МКБ A21.7 - изображение

Туларемията представлява природноогнищна остра инфекциозна зооантропоноза. Протича с инфекциозно-токсични признаци, засягане на лимфните възли, както и на други органи и системи.

Причинява се от Pasteurella tularensis.

Резервоар на инфекцията са гризачите - зайци, плъхове и др. Човекът се заразява при контакт със заразени животни, ухапване от кърлежи или други членестоноги, дране на кожи, консумиране на заразено месо.

Входна врата на инфекцията е кожата и лигавицата на очите, дихателните пътища и стомашно-чревният тракт. Боледуват главно ловци, месари, кожари, лаборанти и др.

Генерализираната форма на туларемията обхваща всички органи и системи в организма, в резултат на хематогенна дисеминация. Развива се при всички останали форми на заболяването или може да бъде първично септична, без предхождащи други форми. Среща се при болни с намалена резистентност и масивна туларемийна инфекция.

Клиничната картина на генерализираната туларемия протича с хиперпирексия (39-40 градуса), с неправилен ремитиращ или интермитиращ характер, упорито главоболие, силни мускулни болки, отпадналост до прострация, анорексия с гадене и повръщане, тахикардия с хипотония, хепатоспленомегалия и др. Могат да се появят метастатични огнища в нервната система (лимфоцитарни менингити и менингоенцефалити), в белите дробове, ставите, бъбреците и т.н. Понякога след 6-7 дни се появява розеолен обрив по лицето, шията, трупа и крайниците.

Диагнозата се поставя въз основа на клинико-епидемиологичните данни, клиничните признаци, микробиологичните и серологични изследвания.

Диференциалната диагноза включва:

  • инфекциозна мононуклеоза
  • орнитоза
  • бактериален сепсис

Лечението на генерализирана туларемия включва цефалоспорини и аминоглюкозиди във високи дози. Курсът на лечение е 7 - 10 дни. Прилагат се патогенетични средства (венозни вливания на глюкозни и глюкозно-солеви разтвори, глюкокортикоиди, витамини), както и симптоматични средства.

3.0, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО