Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Чума Чумен менингит

Чумен менингит МКБ A20.3

Чумен менингит МКБ A20.3 - изображение

Чумата е остро инфекциозно заболяване, което се пренася от бълхи и гризачи. Причислява се към особено опасните инфекции.

Причинител на заболяването е Yersinia pestis - къса, заоблена, Грам-отрицателна пръчка (кокобацил). Неустойчив е във външна среда и към дезинфекционни средства. Отделя ендо- и екзотоксини. Култивира се лесно на хранителни среди.

Резервоар на инфекцията са най-различни диви гризачи. От тях при смучене на кръв се инфектират повече от 120 вида бълхи, но особено значение за пренасяне на заразата имат човешката бълха и бълхата на плъховете. Инфектирането на хората става по няколко начина - трансмисивен, въздушно-капков и алиментарен.

Понастоящем епидемични огнища от чума има в Азия, Африка и Южна Америка. У нас заболяването не се среща.

Чумата се характеризира с изключително тежко общо състояние и няколко основни форми на протичане.

Чумният менингит е извънредно рядка форма на заболяването. Най-често дебютира в края на първата седмица от началото на бубонната чума. Изхожда от хематогенно разпространение на причинителя от чумен бубон, разположен най-често в аксилите.

Менингитът може да бъде първична локализация на инфекцията без предварително засягане на лимфните възли. Началото му се маркира с висока температура, главоболие и менингизъм.

В ликвора се открива висока плеоцитоза с преобладаване на сегментоядрените левкоцити. Причинителят често се идентифицира в ликвора на препарат, оцветен по Грам, което потвърждава диагнозата.

Лечението на чумен менингит е комплексно. Прилагат се антибиотици от групата на аминогликозидите или тетрациклините. Препоръчва се лечение с хлорамфеникол, назначен интравенозно. При всички болни се налага следене на жизнените показатели и съответно патогенетично лечение.

Прогнозата е много сериозна. Леталитетът е висок.

Профилактичните мерки включват:

  • наблюдение, карантина и имунизация на контактните
  • дератизация и дезинсекция
  • използване на противочумни костюми

За всеки случай на чума е необходимо да бъде уведомена СЗО.

3.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО