Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Нервна тъкан Синапси

Синапси

Синапси - изображение

   Провеждането на нервния импулс се осъществява благодарение на специализирана структура, наречена синапс.


   Познати са два вида синапси - електрични и химични.

   Електрични синапси - срещат се при безгръбначните и някой нисши гръбначни животни. Провеждането на сигналите в тях се извършва с голяма скорост и е възможно да протича и в двете посоки.

   Химични синапси - провеждането се осъществява само в едната посока и се забавя.

   Синапсите имат три основни части: пресинапсна, синапсна цепка и постсинапсна част.

   Когато пресинапсната част е аксон се различават:
- аксо-соматични;
- аксо-дендритни;
- аксо-спинозни;
- комплексни;
- аксо-аксонални;
- аксо-вазални синапси.


   Когато пресинапсната част е изградена от дендрити или перикариони, синапсите биват:
- дендро-дендритни;
- дендро-соматични;
- сомато-дендритни.


   Освен посочените видове синапси се срещат и: реципрочни дендро-дендритни и сериини синапси, "панделковидни".

   В пресинапсната част има натрупване на синапсни везикули и митохондрии. В синапсните везикули има ацетилхолин (холинергични) или нордареналин (адренергични синапси). Синапсните везикули са специализирани клетъчни органели, образувани в саковете на гладкия ендоплазмен ретикулум.


   По вътрешната страна на пресинапсната мембрана има конусовидни телца, които се свързват помежду си и образуват пресинапсната решетка.


    Когато акционният потенциал се разпространява се предизвиква сливане на мембраната на някои мехурчета с пресинапсната мембрана и изливане на съдържимото им в синапсната цепка. След което те се откъсват от пресинапсната мембрана като ендозомни покрити везикули, освобождават се от клатриновата обвивка, остават в пресинапсната част и се свързват с цистерна на гладкия ендоплазмен ретикулум. Под мембраната на аксоналното окончание има транспортери за редица трансмитери. Тяхната функция е свързана с обратно вкарване на трансмитери от синапсната цепка.

   Синапсна цепка - разположена е между пре- и постсинаптичната мембрана.

   Постсинаптична мембрана - намират се рецептори за невротрансмитери. По цитоплазмената повърхност се намира постсинапсно уплътнение.

   Синапсите могат да се разделят на две групи, като се отчете дебелината на пресинапсната решетка и постсинапсното уплътнение:
- симетрични синапси - двете структури са почти еднакви;
- асиметрични синапси - постсинаптичното задебеление е по-дебело.
Имайки предвид функцията им, синапсите се делят на взбъдни и инхибиторни.

   Невромедиаторите са химични вещества, благодарение на които се извършва синапсната трансмисия.
Основни характеристики на невромедиаторите са: синтезирани са от неврона, освобождаването му да е калций-зависим процес, да има механизъм, който да може бързо да предотврати действирто му и др.


   Веществата, които не отговарят на всички критерии се наричат невромодулатори.


   Невротрансмитерите са две големи групи: биогенни амини (ацетилхолин, хистамин и моноамини) и аминокиселини и техни деривати (глутамат, аспартат, ГАМК и глицин).
   Невротрансмитерите се разделят на възбудни (ацетилхолин, глутамат, аспартат, суспектни трансмитери - цистеинова киселина, цистеинсулфинова киселина, хомоцистеинова киселина, хомоцистеинсулфинова киселина) и инхибиторни (хистамин, серотонин, допамин, норадреналин, адреналин, ГАМК, глицин, суспектни трансмитери - пролин, бетааланин, хипотаурин, алфа-аланин, серин, цистатионин).

   Невромодулаторите могат да модулират синапсната трансмисия.

   Невропептидите имат важно значение за регулацията на редица функции на ЦНС.

   Производните на арахидоновата киселина се наричат ейкозаноиди и са ненаситени мастни киселини.

   NO и CO са невромодулатори в газообразно състояние.

   Трансмитерните рецептори са две групи:
 - йонотропни, които са йонни канали;
 - контролират по индиректен път йонните канали и биват: метаболитни рецептори, тирозин-киназа свързани рецептори, гуанилат-циклаза свързани рецептори и цитокинови рецептори.


   Прекратяването на действието на трансмитера се осъществява чрез:
 - ацетилхолинестераза, която се намира в синапсната цепка. Прекъсва действието на ацетилхолина, като го разгражда до холин и ацетат.
 - транспортери, които представляват интегрални протеини.

 

4.4, 9 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория