Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Обща сънна артерия

Обща сънна артерия (arteria carotis communis)

Обща сънна артерия (arteria carotis communis) - изображение

Общата сънна артерия води началото си вляво от най-изпъкналата част на аортната дъга, а вдясно се отделя от брахиоцефалния ствол - truncus brachiocephalicus. Началните участъци на двата артериални съда са разположени в гръдната кухина и са не симетрични. В краниална посока асиметрията се изглажда.

В областта на шията arteria carotis communis се локализира встрани от трахеята, а по-нагоре - латерално от ларинкса, щитовидната жлеза и гълтача. От външната й страна се разполага вътрешната яремна вена - v. jugularis interna. Със задната си повърхност артерията заляга върху фасцията, която обхваща дълбоките шийни мускули. Отпред тя е покрита от m. sternocleidomastoideus. Горният край на артериалния съд се намира в trigonum caroticum. В тази анатомична област на нивото на горния ръб на щитовидния хрущял общата сънна артерия се разделя на два крайни клона - външна и вътрешна сънна артерия.

На мястото на разделянето артерията е леко разширена. Това разширение обхваща и началото на вътрешната каротидна артерия и се нарича каротиден синус - sinus caroticus. В тази част на артерията медията на стената е слабо представена за сметка на добре развитата адвентиция, съдържаща множество еластични влакна и сетивни нервни окончания - рецептори. Рецепторите се повлияват от промени в напрежението на съдовата стена. При разтягане на стената рецепторите се дразнят, което по рефлексен път води до забавяне на сърдечната дейност и понижаване на кръвното налягане. Поради тази особеност областта на sinus caroticus е известна още като каротидна рефлексогенна зона.

В мястото на разделяне на arteria carotis communis се разполага малко възелче - glomus caroticum. Това образувание представлява приплеснато телце с розов цвят, свързано с адвентицията на артериалната стена. Каротидното телце представлява периферен хеморецептор, който регистрира промени в парциалното налягане на кислорода в артериалната кръв. В него се генерират аферентни сигнали, които по нервни влакна на глософарингиалния нерв - n. glossopharyngeus, достигат дихателния център в продълговатия мозък. Други дразнители на клетките на каротидното телце са повишеното парциално налягане на СО2 в артериалната кръв и понижаването на артериалното рН.

5.0, 2 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Обща сънна артерия

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория