Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Мускулна тъкан Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан

Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus cardiacus)

Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus cardiacus) - изображение

   Сърдечната мускулна тъкан има три вида кардиомиоцити: съкратителни, проводящи и секреторни.


   Съкратителните кардиомиоцити имат удължена форма и краищата им се разделят на две, като по този начин клетките се свързват една с друга и образуват т.нар. вметнати дискове. Последните имат стъпаловидна форма и са съставени от напречна и надлъжна част.


   Базална мембрана покрива страничната повърхност на кардиомиоцитите. В нея се вплитат ретикуларни и колагенни влакна.


   Ядрото е с овална форма и е разположено централно. Много от ядрата са полиплоидни. В близост до полюсите им се намират клетъчните органели: цитоцентър, комплекс на Голджи, гранулиран ендоплазмен ретикулум.Последният не е добре развит. За разлика от него гладкия ретикулум е добре развит и образува надлъжна система от анастомозиращи тръбички.


    Съкращението на кардиомиофибрилите се благоприятства от напречните тубули. Те провеждат импулси във вътрешността на клетката.


   Митохондриите в кардиомиоцитите могат да достигнат до 40% от обема на клетката. Срещат се множество липидни капки.


   Съкращенията на сърдечната мускулна тъкан са неволеви. Те се регулират от т.н. водител на ритъма (възел на Кейт и Флак). Мускулните му клетки са инервирани от вегетативната нервна система. Импулсите се провеждат както по нормалните кардиомиоцити, така и по група видоизменени клетки, чиято функция е свързана с провеждането. Последните са с по-обемисти, миофибрилите им са малко и са разположени периферно. В дисталната част на импулсопроводната система се намират миоцити на Пуркиние - те са цилиндрични и са свързани край с край, като оформят снопове от проводящи кардиомиоцити (влакна на Пуркиние).


   Секреторни кардиомиоцити - характерно за тях е наличието на електронноплътни везикули, съдържащи хормон (натрийуретичен фактор). Този хормон понижава кръвното налягане, намалява обема на кръвта, предизвиква вазодилатация и др.


   Сърдечната мускулна тъкан не притежава регенеративни възможности. При травма или недостиг на кислород клетките загиват, като на тяхното място прораства съединителна тъкан.

4.2, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология