Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Дихателна система Гръдна клетка Медиастинум

Медиастинум (mediastinum)

Медиастинум (mediastinum) - изображение

Медиастинум или т. нар. средостение, представлява пространство в гръдния кош, разположено напред до гръдната кост (sternum), назад до телата на гръдните прешлени, отдолу до диафрагмата и встрани до медиастиналните плеври на левия и десния бял дроб.

Хоризонталната линия, която минава през стерналния ъгъл (ъгълът на гръдната кост) и междупрешленния диск на четвърти и пети гръден прешлен, разделя медиастинума на горен и долен.

Горен медиастинум (mediastinum superius). Структурите на горния медиастинум се разделят на три групи: ретростернална, междинна и превертебрална.

  • В ретростерналната част се намират следните структури: лимфни възли, тимус, v. cava superior (горна куха вена) и vv. brachiocephalicae.
  • В междината част се намират: аортната дъга и клоновете й, левия и десния блуждаещи нерви (nn. vagi dexter et sinister), plevus cardiacus, n. laryngeus recurrens sinister и nn. phrenici dexter et sinister.
  • Превертебралната част на горния медиастинум съдържа: трахея, трахеални и трахеобронхиални лимфни възли, хранопровод и ductus thoracicus.

 Долен медиастинум (mediastinum inferius). Той се разделя на три части, а именно: преден, среден и заден медиастинум.

  • Предната част на долния медиастинум (mediastinum anterius), се разполага между гръдната кост и перикарда и съдържа: рехава съединителна тъкан, ligg. sternopericardiaca, a. thoracica interna, и стернални и диафрагмални лимфни възли.
  • Средната част на долния медиастинум (mediastinum medium sive cardiale), включва всички елементи, които са заобиколени от перикарда: сърце, възходяща аорта, truncus pulmonalis, v. cava superior, v. cava inferior, vv. pulmonales, и a. et v. pericardiacophrenicae.
  • Задната част на долния медиастинум (mediastinum posterius), включва анатомични елементи които се намират между задния лист на перикарда и гръбначния стълб: хранопровод, гръдна аорта, лимфни възли, v. azygos, v. hemiazygos, ductus thoracicus, и nn. vagi, nn. splanchnici.

 Възпалителното заболяване на медиастинума се нарича медиастинит. Инфекцията в медиастнума се разпространява много бързо поради което медиастинитът е сериозно състояние. Освен това медиастинумът е място, където могат да се образуват различни видове медиастинални тумори и кисти.

3.4, 13 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория