Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (M05)

ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES) | ATC M05

DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES | M05

ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES) | ATC M05

Костите в тялото на човека показват голямо разнообразие по отношение на своята форма и вътрешно устройство. Според формата си те биват дълги, къси и плоски, като някои кости не могат да се вместят в тази класификация – те са с неправилна форма. Различават се два вида костно вещество:

-         компактно – повърхностен слой и се обозначава като кортикално костно вещество.

-         Спонгиозно – съдържа малки кухини изпълнени с червен костен мозък, отделени една от друга чрез костни гредички.

Костта е покрита с тънка пластинка от съединителна тъкан, с изключение на местата на залавяне на връзки, сухожилия и ставен хрущял. Тази пластина се нарича периост.

Ендостът покрива стените на вътрешните кухини на костите и разделя костната тъкан от костния мозък. Ендостът участва във формирането на костната тъкан чрез своите клетки – остеобласти и остеокласти, чиято дейност е свързана с образуване и разрушаване на костта.

Дългите кости се разполагат в крайниците. Съставени са от дълга средна част, диафиза, и две крайни части – епифизи. Между епифизата и диафизата се намира къс участък – метафиза. Диафизата се изгражда от дебел слой компактно вещество, във вътрешността и е разположен т.н. медуларен канал изпълнен с костен мозък, който при децата е червен, а при възрастните – жълт. Епифизите се изграждат от спонгиозно вещество, покрито отвън от тънък кортикален слой.

Къси кости са костите на китката, костите в задната част на ходилото, телата на прешлените и др. Те са изградени от спонгиозно вещество покрито от тънък кортикален слой.

Плоски са костите на черепния покрив, гръдната кост, лопатката, хълбочната кост, според някои автори и ребрата. Изградени са от два слоя компактно вещество с различно дебел слой спонгиозно вещество между тях.

Костната структура е в пряка зависимост от сложни метаболитни процеси в организма. Регулацията на костното изграждане и разграждане зависи от наличието и действието на определени хормони, които въздействат върху функцията на костните клетки – остеокласти и остеобласти.

3.2, 10 гласа

ATC ПОДГРУПИ

M05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES) | ATC M05 (M05)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ