Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (J04)

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (ANTIMYCOBACTERIALS) | ATC J04

ANTIMYCOBACTERIALS | J04

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (ANTIMYCOBACTERIALS) | ATC J04

Антимикобактериалните средства са група лекарствени препарати, които се използват за лечение на туберкулоза. Туберкулозата е заболяване, което се причинява от микобактериум туберкулозис. Трудностите, възникващи при лечението на туберкулоза се дължат на високата изменчивост и устойчивост на микобактерия. Туберкулозните микобактерии се размножават бавно, могат дълго да останат в неактивно състояние в макрофагите и да се реактивират при подходящи условия, бързо развиват резистентност при монотерапия.

Туберкулозната терапия почива на няколко основни принципи:

-необходимо е да се провежда комбинирана терапия с най-малко две туберкулозни лекарства, с цел избягването на развитие на резистентност;

-терапията трябва да има продължителност не по-малка от 6 месеца, с което се предотвратява екзацербация и рецидив на заболяването;

-лечението трябва да бъде регулярно (ежедневно или интермитентно) при стриктно съблюдаване на дозовия режим и контролирано активно участие на пациента.

Антимикобактериалните средства представляват антибиотици и синтетични противотуберкулозни лекарства, които могат да се обособят в две основни групи:

-противотуберкулозни лекарства от първи ред (на първи избор)- изониазид, рифампицин, пиразинамид, етамбутол и стрептомицин;

-противотуберкулозни лекарства от втори ред (ма втори избор)- рифабутин, рифапентин, етионамид, пара-аминосалицилова киселина, циклозерин, флуорохинолони, аминогликозиди, полипептидни антибиотици, тиацетазон, оксазолидинони.

3.3, 4 гласа

ATC ПОДГРУПИ

J04 АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ANTIMYCOBACTERIALS

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (ANTIMYCOBACTERIALS) | ATC J04 (J04)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА