Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Трайно мозъчно увреждане

Трайно мозъчно увреждане

Трайно мозъчно увреждане: представлява състояние, при което настъпва необратимо увреждане на мозъчните клетки. Мозъчното увреждане бива травматично (причинено от външна сила-удар) и придобито (свързано е с натиск върху мозъка-тумор). Хората с трайни мозъчни нарушения могат да имат когнитивни, поведенчески и физически увреждания.

Трайното мозъчно увреждане може да се дължи на:

 • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - пътнотранспортно произшествие, удар по главата, спортна травма, падане, физическо насилие, отравяне (живак, олово) или излагане на токсични вещества, лъчетерапия.
 • Външни причини за заболеваемост и смъртност - задушаване, задавяне, удавяне, злоупотреба с наркотици.
 • Инфекциозни и паразитни болести - полиомиелит.
 • Болести на органите на кръвообращението - инсулт, инфаркт на миокарда, мозъчна аневризма, мозъчен кръвоизлив.
 • Болести на нервната система - менингит, енцефалит, синдром на Рей (Reye's syndrome).
 • Някои състояния, възникващи в перинаталния период - вътреутробна хипоксия.
 • Фактори, влияещи върху здравното състояние - химиотерапия.
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - енцефалопатия на Вернике (Wernicke’s encephalopathy).
 • Психични и поведенчески разстройства - психоза на Корсаков (Korsakoff psychosis).
 • Симптоми, признаци и отклонения от нормата - кома.
 • Новообразувания - мозъчен тумор.
2.4, 8 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Трайно мозъчно увреждане

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА