Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Ниски нива на тромбоцити в кръвта

Ниски нива на тромбоцити в кръвта

Ниски нива на тромбоцити в кръвта: понижен брой на тромбоцитите (кръвните плочки) в кръвта, обозначавано още с понятието тромбоцитопения.

Тромбоцитите (кръвни плочки) са кръвни клетки (цитоплазмени фрагменти) с малки размери, които са необходими за правилното протичане на съсирването на кръвта и предпазването на организма от тежки загуби на кръв. Тромбоцитите се произвеждат в далака от клетки - предшественици, наречени миелоидни стволови клетки, като преминават през следните етапи на развитие: мегакариобласт, промегакариоцит, мегакариоцит, тромбоцит. Ниските нива на тромбоцити в кръвта могат да бъдат причина за тежки и продължителни кръвотечения, спонтанни кръвоизливи, подкожни кръвоизливи (петехии, екхимози, суфузии, сугилации), ринорагия (изтичане на кръв от носа), метрорагия (кървене от матката) и други.

Ниски нива на тромбоцити в кръвта може да настъпят в резултат на редица състояния и заболявания като костномозъчна недостатъчност, остра промиелоцитна левкемия, болест на Алберс-Шьонберг (Albers-Schonberg disease), апластична анемия, бабезиоза, болест на Ходжкин (Hodgkin's disease), дефицит на фруктозо-1-фосфат алдолаза, недостиг на ензима дихидропиримидин дехидрогеназа, синдром на Еванс (Evan 's syndrome), синдром на Казабах-Мерит (Kasabach–Merritt syndrome), прием на някои медикаменти (нестероидни противовъзпалителни средства, пеницилин, ранитидин, сулфонамиди) и други.

Синдром на Еванс (Evan's syndrome) е автоимунно заболяване, при които антителата на тялото атакуват собствените червени кръвни клетки и тромбоцитите. Патологията включва: кървене, пурпурни обриви, малки червени петна по кожата, ниско ниво на тромбоцити в кръвта, умора, бледа кожа, недостиг на въздух, ускорено сърцебиене.

2.5, 4 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Ниски нива на тромбоцити в кръвта

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА