Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Везикоуретерален рефлукс (ВУР)

Везикоуретерален рефлукс (ВУР)

Везикоуретерален рефлукс (ВУР) е аномалия, при която част от урината от пикочния мехур се връща обратно в уретерите. Нормалния поток на урината е бъбреци-уретери (пикочопроводи)-пикочен мехур-уретра, чрез която се изхвърля извън тялото.

Везикоуретерален рефлукс (ВУР) може да бъде едностранен (урината се връща само в единия уретер) или двустранен (и в двата уретера). Може да се наблюдава при: недоразвити уретери, запушване на пикочните пътища, бъбречна дисплазия, недостатъчност на мускулите на уретера, инфекция на пикочните пътища, увреждане на пикочния мехур, синдром на Хардикар (Hardikar), синдром на Пфайфър тип 3.

Синдром на Пфайфър тип 3 (Pfeiffer Syndrome Type 3) е генетична болест, която може да се прояви с: везикоуретерален рефлукс (ВУР), птоза на клепачите, ранно затваряне на краниалните шевове, срастване костите на лакътя, коляното и долната челюст, умствена изостаналост, изпъкване на очите, неестествена форма и разположение на ушите, силно раздалечени очи, аномалии на вътрешните органи, хипогенитализъм, предсърдно камерен дефект и други сърдечни аномалии, усукване на червата, белодробна стеноза, недоразвити бъбреци, забавяне на растежа, ранна смърт и други.

5.0, 1 глас

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Везикоуретерален рефлукс (ВУР)

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА