Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход Токсично въздействие на други газове, дим и пари Формалдехид

Формалдехид МКБ T59.2

Формалдехид МКБ T59.2 - изображение

Формалдехидът представлява газ със специфична, рязка миризма. В 30-40% воден разтвор образува формалин. Образува взривоопасни смеси.

Формалдехидът се използва основно за производство на смоли и като междинен продукт в синтеза на други химикали. Той също има ограничена употреба в селското стопанство, като аналитичен реактив, в козметиката, в дезинфекционни средства, във фотографията и др. Излагането на формалдехид може да се появи от вдишването на замърсен въздух в затворени помещения, тютюнев дим или околния въздух в градовете.

Формалдехидът се абсорбира лесно след инхалация и поглъщане, но слабо се абсорбира след излагане на кожата. Метаболизира се в черния дроб и се отделя с урината под формата на мравчена киселина.

Основните токсични ефекти, причинени от остра експозиция на формалдехид чрез вдишване са дразнене на очите, носа и гърлото и ефекти върху носната кухина. Други реакции, наблюдавани при излагане на високи нива на формалдехид, са кашлица, хрипове, болки в гърдите и бронхит.

Възможно е да причини белодробен оток и смърт. Симптомите могат да включват: кашлица, недостиг на въздух, затруднено дишане и стягане в гърдите. Симптомите могат да се развият часове след излагането и да се влошат от физическо усилие.

Значителна инхалационна експозиция може да предизвика отпадналост, главоболие, гадене, повръщане, пневмония, диспнея, хрипове, кашлица, оток на ларинкса, бронхоспазъм, респираторна депресия, ларингеален спазъм, депресия на централната нервна система, гърчове и кома.

Остро излагане чрез поглъщане на формалдехид води до дразнене, язви, изгаряния и кръвоизливи на стомашно-чревния тракт. Симптомите на поглъщане могат да включват: гадене, повръщане, стомашни спазми, болка в гръдната и коремната област и диария. Възможно е да предизвика метаболитна ацидоза, тахипнея, жълтеница и остра бъбречна недостатъчност и чернодробно увреждане.

При дермален контакт формалдехидът оказва корозивен ефект. Контактът може да причини болка, зачервяване, изгаряния и мехури. Възможно е поява на трайни белези. Може да се абсорбира през кожата.

Формалдехидът оказва корозивно действие при очен контакт. Възможно е да причини сериозни увреждания на очите. Формалдехидът може да причини дразнене или изгаряне на очите. Възможно е поява трайни промени в зрението или слепота.

Хроничното излагане на формалдехид чрез вдишване е свързано с респираторни симптоми и дразнене на лигавицата на очите, носа, устата и горните дихателни пътища, подобни на тези, наблюдавани след остра експозиция. Професионално излагане на формалдехидни пари е свързано с временно обратимо понижаване на белодробната функция. Възможно е увреждане на нервната система. Хронично вдишване на формалдехид не води до респираторна сенсибилизация, но може да предизвика симптоми на астма при чувствителни хора поради дразнене на дихателните пътища.

Повторен контакт на кожата с течни разтвори на формалдехид води до дразнене и алергичен контактен дерматит. Симптомите включват зачервяване, обрив, сърбеж и подуване. Тази реакция може да се разпространи от ръцете към лицето и тялото.

Съществуват сравнително малко проучвания, изследващи токсичността на формалдехида върху репродуктивността и развитието на плода. По-висока честота на менструални нарушения, анемия и ниско тегло на новородено са наблюдавани при жени работници, изложени на формалдехид.

Професионални проучвания отбелязват статистически значима връзка между излагането на формалдехид и повишена честота на рак на белия дроб и назофарингеален рак. Това доказателство се счита за ограничено и недостатъчно поради възможното излагане на други средства, които могат да са допринесли за повишената честото на развитие на рак. Все пак формалдехидът е класифициран като вероятен канцероген за човека.

3.9, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Формалдехид МКБ T59.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО