Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Други симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Видима перисталтика

Видима перисталтика МКБ R19.2

Видима перисталтика МКБ R19.2 - изображение

Перисталтиката представлява радиално, ритмично и симетрично свиване и отпускане (координирани контракции) на мускулите на червата, разпространява се вълнообразно, от проксимално към дистално по червата (в антероградна посока). Нормалната перисталтика на червата нормално не се вижда.

Видима перисталтика или усилена перисталтика е патологично състояние при различни заболявания.

Патологична перисталтика се среща най-често при запушване на тънките и дебелите черва и пилорна обструкция. При доброкачествена пилорна стеноза и при стеноза на червата се установява патологична перисталтика. Перисталтиката става видима при чревно запушване, поради усилване на силата и честотата на перисталтичните вълни, за да може да се преодолее препятствието от стеснението. В напреднала възраст причините за видими перисталтични вълни се дължат на фекално задръстване, прием на лекарства като антипсихотични и антидепресанти, които водят до запек и чревна непроходимост. При децата най-чести причини са пилорна стеноза, поглъщане на чужди тела или вродени аномалии като волвулус. Видими перисталтични вълни могат да се наблюдават и при нормални условия, при недохранени пациенти и болни с атрофия на коремната мускулатура.

Клинична картина на видима перисталтика
Видима перисталтика се наблюдава като повдигане на коремната стена. През това време болният усеща болка. Подутостта постепенно намалява и се загубва. Чува се терминално куркане и болката отслабва. При стеноза, освен тези перисталтични вълни, които се намират над стеснението, дисталните, чревните бримки могат да останат продължително време спастично свити.
Патологичната перисталтика на стомаха започва от лявото подребрие и се движи надясно и надолу. Перисталтиката на тънките черва при стеноза се наблюдава около пъпа, а на дебелите черва - по фланговете на корема, като направлението й е по хода на дебелото черво. Тя може да бъде провокирана и чрез лека тласъчна палпация.
Тъй като видимата перисталтика най-често се дължи на запушване на черво, най-често има придружаващи симптоми, като коремна болка, гадене и повръщане, преди това болните са имали запек или диария, покъсно напълно спира изпускането на газове и фекалии.

Диагноза и лечение на видима перисталтика
Важно за диагнозата е подробният разпит на болния за началото на оплакването, придружаващите симптоми и анамнезата за хроничен гастрит, рак на стомаха, язва на пилора, полипи и тумори на червата, херния, хроничен запек и други заболявания, които могат да доведат до чревна непроходимост. За поставяне на точна диагноза са правят образни изследвания - абдоминална ехография, рентгеново изследване или КАТ.
Лечението е насочено към основното заболяване.

3.6, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Видима перисталтика МКБ R19.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия