Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Други вродени аномалии на храносмилателната система Други вродени аномалии на червата Вродена аномалия на червата, неуточнена

Вродена аномалия на червата, неуточнена МКБ Q43.9

Вродена аномалия на червата, неуточнена МКБ Q43.9 - изображение

Вродените аномалии на червата са доста често срещана причина за смъртност на новородени и деца, и значително по-рядко при възрастни. Тези аномалии включват дефекти на развитието с обструкция на тънкото и дебелото черво, аномалии на ротация и фиксация, аноректални аномалии, чревни дупликации, както и вродена аномалия на червата, неуточнена.

Новородените с пълна обструкция обикновено се нуждаят от допълнителни изследвания с контрастен материал. При непълна обструкция също често се правят допълнителни изследвания, защото всеки случай изисква индивидуален подход. При обструкция на червата, ултразвуковото изследване може да помогне за разграничаване на обструкция на тънкото от такава на дебелото черво. Ултразвукът е полезен също за откриване на дупликации и различаване на мекониум илеус от мекониум перитонит.

При малротации и аноректални аномалии, най-добри анатомични детайли и данни се получават от компютърната томография и магнитния резонанс. Интестиналните дупликации се изобразяват като окръглени, изпълнени с течност кисти или тръбести структури с тънки, едва очертаващи се стени.

Вродена аномалия на червата, неуточнена може да бъде открита с изброените методи, с ендоскопски и други методи като случайна находка или при целенасочено изследване.

3.0, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия