Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно раждане

Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно раждане МКБ P59.0

Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно раждане МКБ P59.0 - изображение

Преждевременно родени са тези бебета, които са родени преди 37-та гестационна седмица. Те са изложени на по-висок риск от увреждане на редица органи и системи, което се дължи на тяхната незрялост. При недоносените новородени неонаталната жълтеница се задържа по-дълго и протича по-тежко.

Неонаталната жълтеница, свързана с преждевременно раждане, се дължи на разрушаването на феталния хемоглобин, при което се получава индиректна хипербилирубинемия. Това се наблюдава при всички новородени, но при недоносените протича по-тежко, тъй като адаптационните им способности са ограничени. Индиректният билирубин е невротоксичен, той преминава хемато-енцефалната бариера и уврежда мозъчните структури на бебето. При недоносените по-често се развива като усложнение от хипербилирубинемията ядрена жълтеница.

Неонаталната жълтеница при преждевременно родените бебета може да се дължи също така на:

  • намалени възможности за свързване на индиректния билирубин с албумините и превръщането му в директен;
  • незрялост на черния дроб, която се изразява в: ниска ензимна активност на глюкуронил трансферазата, забавено узряване на Х- и У-протеините, захващащи индиректния билирубин, нарушена екскреция на билирубина.

Клиничната картина включва появата на иктер (жълтеница) първо по склерите и под езика на бебето, след това може да се разпространи по цялата кожа и лигавиците. Новороденото е вяло, сънливо, не се храни добре. При високи нива на индиректния билирубин може да има по-сериозни прояви като хипо-/хипертония, нарушено дишане, гърчове и други.

Диагнозата неонаталната жълтеница, свързана с преждевременно раждане, се поставя на основата на:

  • данни за предтерминно раждане;
  • физикално изследване – жълтеница по кожата и лигавиците;
  • лабораторни изследвания – повишени нива на серумния билирубин за сметка на индиректния.

Лечението при силно изразена хипербилирубинемия е:

  • консервативно – вливане на глюкозни, водно-солеви разтвори, фототерапия и
  • оперативно – обменно кръвопреливане, което е с много добър ефект.
3.3, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия