Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Други вродени инфекциозни и паразитни болести Други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести

Други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести МКБ P37.8

Други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести МКБ P37.8 - изображение

Вродените болести се предават на плода по време на неговото вътреутробно развитие или по време на раждането. Механизмът на предаване може да бъде: трансплацентарен (през плацентата), асцендентен (от инфектирани родови пътища микроорганизмите достигат до околоплодния мехур и бебето) и десцендентен (чрез преминаване на бебето през инфектиран родилен канал).

Към рубриката други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести могат да се отнесат: микоплазмените инфекции, а от паразитите – инфектирането с Trypanosoma cruzi.

Най-честите причинители на микоплазмените инфекции са Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum. Клинично инфекцията се изявява най-често с пневмония и менингит. Други локализации на инфекцията могат да бъдат кожата и субмандибуларните лимфни възли, отделителната система.

Диагнозата се поставя чрез изолирането на причинителя от ликвор, кръв, урина. Ликворната находка включва плеоцитоза  от смесен тип, хипогликорахия, хиперпротеинорахия. Прави се и серологично изследване на титъра на специфичните антитела.

Лечението се състои в прилагането на Хлорамфеникол, Клиндамицин за инфекции с Mycoplasma hominis, която е резистентна към Еритромицин. При инфектиране с Ureaplasma urealyticum се прилага Хлорамфеникол или Еритромицин.

Инфекциите с Trypanosoma cruzi, която се отнася към други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести, се срещат в Мексико, Централна и  Южна Америка, Аржентина. Тя представлява сериозен проблем, тъй като засяга много голям процент от хората в районите, където е разпространена Trypanosoma cruzi  и може да се предава на новородените.

Рисковите фактори за предаването на Trypanosoma cruzi са:

 • ниска възраст на майката;
 • нисък паритет (малък брой раждания);
 • преждевременна руптура на околоплодния мехур;
 • преждевременно раждане;

Kлиничната картина на вродената инфекция с Trypanosoma cruzi включва:

 • хепатомегалия;
 • спленомегалия;
 • аназарка (отоци на клепачите, в гениталната област, крайниците);
 • петехии;
 • респираторен дистрес синдром, когато поне един от следните признаци присъства: тахипнея, експираторно стенене, хлътване на междуребрията, цианоза;
 • неврологични симптоми – нарушения в съзнанието, гърчове, изпъкнала фонтанела;

За да кажем, че Trypanosoma cruzi инфекцията е вродена, трябва да са налични един или повече от следните критерии:

 • наличието на паразити в кръвта на пъпната връв (микроскопско изследване);
 • наличието на паразити в кръвта на бебето на 4-8 седмици (микроскопско изследване);
 • устойчивост на Т. cruzi - откриване на специфични антитела на 10 месеца;

Откриването на инфекцията при бременни жени се осъществява главно чрез стандартни серологични или паразитологични изследвания. Амниоцентезата и кордонцентезата имат важно значение за поставяне на диагнозата. Неонаталната инфекция може да бъде оценена с помощта на паразитологични, молекулни или имунологични методи. Стандартни серологични изследвания могат да се направят 8-10 месеца след раждането.

Лечението не е много ефективно и има много странични ефекти. Използва се Nifurtimox с Benznidazole като алтернатива.

Профилактиката се състои в прилагането на предпазни средства – репеленти, които отблъскват насекомите.

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО