Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Неонатален бактериален сепсис Неонатален бактериален сепсис, неуточнен

Неонатален бактериален сепсис, неуточнен МКБ P36.9

Неонатален бактериален сепсис, неуточнен МКБ P36.9 - изображение

Бактериалният сепсис представлява бактериемия, съчетана с клинични прояви, които се дължат на въздействието на микроорганизмите или техните токсини. Причинителите могат да проникнат през увредена кожа, лигавици, пъпната връв и други. За неонатален бактериален сепсис, неуточнен, говорим, когато не може да се установи конкретния причинител.

Клиничните белези на сепсиса са неспецифични поради еднотипните реакции на новороденото спрямо различни патогени:

  • температурна нестабилност;
  • незадоволително общо състояние;
  • нарушения в дишането;
  • нарушения в сърдечната честота;
  • балониран корем;
  • гадене, повръщане, диария;
  • мраморирана кожа и други;

Усложненията на сепсиса могат да бъдат: неонатален менингит, пневмония, пиелонефрит, остеоартрит и други. Най-често засягане на централната нервна система с прояви на менингит се наблюдава при късния неонатален сепсис.

За диагнозата на сепсиса се правят следните изследвания: пълна кръвна картина, хемекултури (за изолиране на патогена), пулмография, бързи диагностични тестове (латекс аглутинация).

Лечението на неонатален бактериален сепсис, неуточнен, се състои в:

  • поддържане на основните жизнени функции;
  • антибиотици според възрастта в дни на бебето и вида на сепсиса (ранен, късен или вътреболничен);
  • биопродукти (замразена плазма, кръв);
3.6, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО