Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период

Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период МКБ P25.2

Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период МКБ P25.2 - изображение

Пневмомедиастинумът представлява състояние, при което има колекция от въздух между органите на средостението и медиастиналната плевра. Това е рядко срещано в детска възраст и обикновено се съчетава с едностранен пневмоторакс.

Причините за пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период са различни. Такива са тежка пневмония, пробиване на медиастиналната плевра от фрагмент на ребро, счупено по време на раждането, аспирация на чуждо тяло, руптура на белодробна киста, силен плач, бронхиолит и други. Понякога извършването на някои диагностични процедури като бронхоскопия, торакоскопия, езофагоскопия могат да предизвикат руптура на кухия орган и навлизане на въздух в медиастинума.

Клиничната картина включва:

  • диспнея (задух);
  • тираж, който може да бъде интеркостален или югуларен;
  • болка при дишане и докосване на шията или долната челюст;

При физикалния преглед се установява развитието на подкожен емфизем (при притискане на кожата на шията и горната част на тялото се усеща пукане). При аускултация понякога се долавя свързано с дишането плеврално триене.

За поставяне на диагнозата пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период е необходимо да се направи рентгенография или компютърна томография на гръдния кош. На нея се вижда отлепването на медиастиналната плевра и колекцията от въздух в средостението.

Лечението на пневмомедиастинума е насочено към ефективно провеждане на мероприятия срещу основния патологичен процес. При по-големи колекции от въздух, както и тенденция за нарастването му се налага извършването на дренаж на медиастиналното пространство чрез широки игли или поставяне на трансюгуларен, ретростернален дрен. Детето се включва на активна аспирация до резорбция на въздушната колекция. Своевременно се поправят руптурите на кухите органи.

3.6, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО