Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Неонатални аспирационни синдроми Неонатална аспирация на амниотична течност и слуз

Неонатална аспирация на амниотична течност и слуз МКБ P24.1

Неонатална аспирация на амниотична течност и слуз МКБ P24.1 - изображение

Околоплодната (амниотична) течност съдържа около 98-99% вода и 1-2%
различни разтворими и неразтворими вещества: протеини,
електролити, липиди, ензими и клетъчни остатъци от феталната
кожа, от уринарната, дихателната система и стомашно-чревния тракт.

Околоплодната течност изпълнява важни функции:

 • подпомага движението на плода и го предпазва в същото време от травми;
 • тя доставя на бебето ценни вещества;
 • подпомага процеса на съзряване на белите дробове. Тяхната зрялост може да се определи лесно чрез изследване на околоплодните води;
 • тя е стерилна и има антибактериални свойства, чрез които предпазва плода от инфекции;
 • има много важно значение за по-лесното протичане на раждането, тъй като улеснява изглаждането на маточната шийка и подпомага преминаването на бебето през родилния канал;

Неонаталната аспирация на амниотична течност и слуз е животозастрашаващо състояние, тъй като води до обструкция на дихателните пътища и детето не може да диша нормално. Редица изследвания доказват връзката между развитието на неонаталния респираторен дистрес синдром и аспирацията на околоплодна течност. Честотата на респираторен дистрес синдром при бебета, които са инхалирали амниотична течност, достига 9%.

Клиничната картина на неонаталната аспирация на амниотична течност и слуз включва:

 • бледост и евентуално цианоза;
 • ритъмни нарушения на сърдечната дейност;
 • артериална хипотония;
 • симптоми на дихателна недостатъчност: тахипнея, диспнея, тотален тираж, експираторно стенене;

Диагнозата се поставя чрез:

 • кръвно-газов анализ, който показва хипоксемия, хиперкапния и метаболитна ацидоза;
 • рентгенография на белия дроб, на която се виждат петнисти засенчвания, течност в интерлобарните и в плевралните пространства;
 • ехокардиографско изследване, при което могат да са налице белези на персистираща пулмонална артериална хипертония;

Лечението на неонаталната аспирация на амниотична течност и слуз започва веднага след раждането. Осигуряват се проходими дихателни пътища, като се аспирират попадналите в тях материи. При необходимост се прави ендотрахеална интубация.

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО