Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Вродена пневмония Вродена пневмония, причинена от други бактерии

Вродена пневмония, причинена от други бактерии МКБ P23.6

Вродена пневмония, причинена от други бактерии МКБ P23.6 - изображение

Най-честите патогени при вродена пневмония, причинена от други бактерии, са: Haemophilus Influenzae, Klebsiela pneumoniae, Mycoplasma, стрептокoки. Заразяването става най-често при раждането и по-рядко при вътреутробното развитие.

Вродената пневмония, причинена от Haemophilus Influenzae, може да прочете като лобарна или огнищна.

Клиничната картина включва висока температура, силно изразена интоксикация, задух, често се получават плеврални усложнения.

Кръвната картина не показва някакви специфични отклонения. Хемокултурата е положителна в 80% от случаите.

Вродената пневмония, причинена от Klebsiela pneumoniae, се наблюдава предимно при хипотрофични, недоносени деца.

Клиничната картина включва висока темепратура, тежка интоксикация, детето е вяло и отпуснато, отказва да се храни, влошено e общото му състояние, може да се развие дихателна недостатъчност.

Диагнозата се поставя чрез изолиране на причинителя от гнойно съдържимо на трахеята или бронхите, кръвта или плеврален ексудат. Рентгенологично се установяват често белодробни кухини и плеврален емпием. Смъртността е висока.

Микоплазмената вродена пневмония се причинява от Mycoplasma pneumoniae, която е един от най-честите причинители на респираторни инфекции.

Клиничната картина включва висока температура, задоволително общо състояние. Физикалната симптоматика е оскъдна, при аускултация се установяват дребни влажни хрипове в белодробните основи.

Диагнозата се поставя чрез серологично изследване и установяване нарастване на титъра на антителата в хода на заболяването. Рентгенографията показва едностранни или двустранни засенчвания с различна големина и плътност, свързани с хилусите.

Вродената пневмония, причинена от други бактерии, може да се получи при заразяване с редица бета хемолитични стрептокики като Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, S. equisimilis и други. Характерно за тази пневмония е тежката интоксикация на детето, висока температура, често физикалните изменения са минимални и диагнозата се поставя рентгенологично. На рентгенографията се виждат интерстициални изменения, множество окръглени огнища с различна еволюция и засягане на плеврата.

Кръвната картина показва левкоцитоза с олевяване и ускорена СУЕ. Повишава се също така антисрептолизиновият титър в хода на болестта.

Лечението на вродената пневмония, причинена от други бактерии, е основно антибиотично. Прилагат се аминигликозиди (гентамицин, амикацин), пеницилини, макролиди, цефалоспорини. Ако е необходимо се включва кислородотерапия, дават се препарати за понижаване на температурата.

3.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО