Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Асфиксия по време на раждане Тежка асфиксия при раждане

Тежка асфиксия при раждане МКБ P21.0

Тежка асфиксия при раждане МКБ P21.0 - изображение

Асфиксията представлява клинично състояние, при което има сърдечна дейност, но не се появява дишане или ако се появи е неефективно. Тежката асфиксия при раждане е една от главните причини за смъртност, заболеваемост и трайни увреждания на детето.

Причините могат да бъдат различни: от страна на майката или фетуса, плацентарна патология, от страна на пъпната връв.

Тежестта на асфиксията се оценява по схемата на Апгар на първата, петата и десетата минута след раждането. Апгар тестът оценява сърдечната честота, дишането, рефлексите, мускулния тонус и цвета на кожата по десетобална система. За тежка асфиксия при раждане говорим, когато оценката по Апгар е от 0 до 3 точки, сърдечната честота е под 80/минута, дишане липсва или има единични дихателни движения. Най-често се получава при недостатъчна оксигенация на майчината кръв, при увиване на пъпната връв около плода, при хемолитична анемия нa бебето, при шок и др. Когато новороденото не диша, се натрупва въглероден диоксид и се развива ацидоза. Тя има депресивен ефект върху миокарда, намалява ударния обем, задълбочава се артериалната хипотония и се развива исхемия на всички органи, като най-засегнати са мозъкът и бъбреците.

Клиничните прояви, които се наблюдават при тежка асфиксия, са:

 • бледост и отпуснатост на детето;
 • липсващо дишане или силно затруднено;
 • цианоза, която може да генерализира;
 • понижен мускулен тонус;
 • липса на реакция при аспирация;

Пролонгираната ниска оценка по Апгар корелира с тежестта на неврологичната симптоматика в ранния неонатален период и усложненията в по-късна възраст.

Диагнозата се поставя от лекаря, като се оценяват отделните показатели по Апгар скалата. Необходима е също своевременна диагноза на най-честите органни увреждания:

 • хипоксично-исхемична енцефалопатия - следи се неврологичната симптоматика през първите 24 часа след раждането;
 • миокардна исхемия - мониторират се сърдечната честота, артериалното налягане, изследва се централно венозно налягане, прави се ЕКГ и ЕхоКГ;
 • персистираща пулмонална хипертония и белодробни увреждания - прави се рентгенография на бял дроб, изследва се КАС;
 • метаболитни отклонения - изследват се електролитите и кръвната захар;
 • бъбречна недостатъчност - следи се диурезата, серумните нива на уреята и креатинина;

Тежката асфиксия при раждане е животозастрашаващо състояние и изисква спешно лечение. При реанимация на новороденото трябва да се спазват следните принципи:

 • дезобструкция на горните дихателни пътища чрез аспирация на лиги и околоплодна течност;
 • възстановяване на дишането;
 • корекция на метаболитната ацидоза;
 • коригиране на хипогликемията;
 • сърдечната дейност може да се стимулира с адреналин, калций;
 • при необходимост се прави индиректен сърдечен масаж;
3.4, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО