Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт

Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт МКБ O36.4

Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт МКБ O36.4 - изображение

Медицинските грижи за майката при интраутеринна фетална смърт трябва да бъдат много внимателни и отговорни.

Всяка загуба на плод особено в по-напреднали срокове на бременността представлява изключително тежък стрес за всяка бременна.

Именно поради тази причина лекарят трябва да окаже необходимата подкрепа и да помогне за максимално бързото психично възстановяване на бременната.

Интраутеринната смърт на плода може да настъпи по всяко време на бременността, като плода се определя като абортен, когато е загинал преди 26 гестационна седмица.

Най-честите причинини за интраутеринна смърт на плода са тежка прееклампсия и еклампсия, диабет, тежка плацентарна инсуфициенция, пролапс на пъпната връв, тежки заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната ситема на майката, вродени аномалии на плода, Rh-изоимунизация, преносена бременност, интраутеринна инфекция, масивна кръвозагуба и други.

Медицинските грижи за майката при интраутеринна фетална смърт са от огромно значение, защото може да настъпи хеморагична диатеза с намаление на фибриногена под 1,5 г/Л като това състояние се означава като синдром на мъртвия плод.

Този синдром е с честота 10-20% от всички случаи с интраутеринна фетална смърт.

Когато се установи интраутеринно загинал плода е необходимо да се предизвика раждане. Често обаче няма добри условия за това, поради това, че бременността не е достигнала до термин.

Раждането трябва да се осъществи по вагинален път и затова трябва да се направи всичко възможно.

Предприема се индукция на раждането с простагландини, окситоцин и пукване на околоплодния мехур.

При хоспитализацията на всяка бременна, при която е установена интраутеринна фетална 

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО