Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия

Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия МКБ O36.3

Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия МКБ O36.3 - изображение

Феталната хипоксия представлява състояние, което се характеризира с кислороден глад, на който е подложен плода.

Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия изискват задължителна хоспитализация на бременната и проследяване на състоянието на плода ежедневно.

Една от най-важните задачи на лекаря при хоспитализацията на бременна е да разбере причината за феталната хипоксия.

Причините за възникването на хипоксия при плода могат да бъдат от най-различно естество.

Най-голямо значение се отдава на:

  • Заболявания на майката като анемия, заболявания на сърдечно-съдовата система, заболявания на дихателната система.
  • Заболявания свързани с бременността като прееклампсия, Rh-изоимунизация, интраутеринна инфекция, вродени аномалии на плода, преносеност и други.

Недостигът на кислород води до нарушение в дейността на организма и настъпване на промяна в метаболитните процеси.

Вследствие на недостига на кислород се наблюдава забавен растеж на плода, т.е настъпва интраутеринна ретардация на плода.

Със задълбочаване на хипоксията се включва компенсаторен механизъм, който се изразява в преразпределение на кръвообращението предимно към органите с най-голямо значение, а именно сърце и мозък.

Намалява притока на кръв към бъбреците, мускулите, спланхникусовата област, поради което се наблюдава олигохидраамнион.

Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия е необходима задължителна хоспитализация и изследване на състоянието на плода и установяване причината за хипоксия.

Установяването на болестни състояния при бременната като анемия, високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, болести на дихателната система, които нарушават снабдяването на плода с кислород, трябва да бъдат лекувани активно.

Съвместно провеждането на лечението е необходимо ежедневно проследяване на състоянието на плода посредством NST. В случай, че хипоксията се задълбочи, мониторните записи се влощат трябва да се премине към родоразрешение, като трябва да бъде изцяло съобразено със срока на бременността.

При хоспитализацията на всяка бременна, при която е установена фетална хипоксия е необходимо да се извършат всички предоперативни изследвания и да се осъществи консултация с интернист и анестезиолог.

4.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО