Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Системни увреждания на съединителната тъкан Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде Артропатия при новообразувания (С00-D48ї)

Артропатия при новообразувания (С00-D48ї) МКБ M36.1

Артропатия при новообразувания (С00-D48ї) МКБ M36.1 - изображение

Към артропатия при новообразувания (С00-D48ї) спадат артропатия при левкемия (С91-С95), артропатия при малигнена хистиоцитоза (С96.8), и артропатия при мултиплен миелом (С90).

Левкозата е системно туморно заболяване, което се характеризира с патологично разрастване на кръвотворната тъкан. Тя засяса в еднаква степен и жените, и мъжете. Острата левкоза ре среща най-често при млади хора, хроничната миелолевкоза - при хора на средна възраст, хроничната лимфолевкоза - при старите хора.
Водеща роля за развитие на това заболяване играят нарушената работа на имунната система, вирусната активност на външната среда и повишената радиоактивност. При левкоза се наблюдават изменения в костния мозък, в периферната кръв, лимфните възли и далака. Левкозата се среща дори при децата, особено в местности с лоша екология. При левкозата се увеличават периферните лимфни възли, усещат се болки в костите и ставите. Тези симптоми трябва да изострят вниманието на родителите и медиците.

В стадия на разгара на болестта се появява висока температура, бледност на кожата с много кръвоизливи, кървене на венците, кръв в изпражненията. Всичко това може да се съчетава с мъчително главоболие, болки в гърдите, ребрата, тазовите кости, бедрата и прасците. Такова състояние изисква спешно настаняване в болница и провеждане на интензивна терапия. В период на обостряне състоянието силно се влошава.

Мултипления миелом представлява плазмоцитен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост и дифузна или мултифокална инфилтрация на костния мозък. В основата на болестта лежи един клон от злокачествено трансформирани плазмоцити (В-клетки), които разрушават костта и потискат нормалната хемопоеза. Плазмоцитите образуват имуноглобулини от един единствен идиотип, наречени моноклонални имуноглобулини (IgG, IgA, IgD) или само леки вериги (κ или λ). Остеолитичната активност на остеокластите се активира от интерлевкините (1+ 6) и туморнекротизиращите фактори (α + β) (те са фактори, активиращи остеокластите /OAF/).

Един от наи важните клинични признаци при мултипления миелом е остеолитични огнища в костите или остеопороза при същевременно увеличение на плазмоцитите в костния мозък. Основни локализации са череп  („прояден от молци”), ребра, прешлени, таз, бедрена кост, раменна кост. Много е важно да се проведе рентгеново изследване на целия скелет. Сцинтиграмата може да не е достоверна, тъй като миеломите често не натрупват радиоизотопа.

Лечението на артропатия при новообразувания (С00-D48ї) зависи от основното заболяване и засегнатите стави.

3.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО