Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Възпалителни полиартропатии Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде

Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде МКБ M09

Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде МКБ M09 - изображение

Към юношеския [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде, се разглеждат подробно следните рубрики:

Ювенилния псориатичен артрит е предшестван, придружаван или последван от кожен псориазис. Съотношението момичета : момчета е 2:1.

Наблюдават се различни антигени от HLA системата, които са свързани с различни форми на заболяването. Характерно за ставния синдром е асиметричното поражение на интерфалангеалните и метакарпо-фалангеалните стави, общия оток на пръста - като „кремвирш”, засягане на дисталните интерфалангеални стави, мутилиращ артрит, засягане на гръбначния стълб без сакроилиит.

Диагностични критерии за заболяването са: артрит  с типични псориатични лезии или артрит с три от следните четири малки критерия: дактилит, точковидни депресии на ноктите (нокти като „напръстник”), псориазоподобен обрив и фамилна обремененост с псориазис.
Еволюцията и прогнозата са непредсказуеми.

Лечението на ювенилния псориатичен артрит е медикаментозно с нестероидни противовъзпалителни средства, имуносупресори, имуномодулиращи и глюкокортикостероиди.

Артропатията при възпалителните чревни заболявания се дефинира като неинфекциозен артрит, придружаващ болестта на Crohn или улцеро-хеморагичен колит. Среща се при 10-20 % и повече от децата с възпалителни чревни заболявания. Има два типа артрит - полиартрит, който е неерозивен с еволюция, като на основното заболяване и олигоартрит със спондилит, който се развива при HLA B27 и веднъж възникнал има прогресираша еволюция, независима от тази на възпалителните чревни заболявания.

Най-честите гастроинтестинални и системни прояви са: диария, хематохезия, коремна болка, загуба на тегло, температури, повръщане, перианални промени, erythema nodosum, орални лезии, увеит, pyoderma gangrenosum.

Лечението, на юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде, се провежда с нестероидни противовъзпалителни средства.

Прогнозата, на юношеския [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде, е много добра при периферен артрит, но се помрачава при втората форма, поради трайните поражения на аксиалния скелет.

3.5, 8 гласа

ВИДОВЕ Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде МКБ M09

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО