Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кожата и подкожната тъкан Уртикария и еритем Други еритематозни състояния Erythema annulare centrifugum

Erythema annulare centrifugum МКБ L53.1

Erythema annulare centrifugum МКБ L53.1 - изображение

Erythema annulare centrifugum се класифицира като фигуратна еритема. Първоначално е описана през 1916 година от Dario, характеризираща се като несърбящ, пръстеновиден или дъгообразен еритематозен обрив. Тя има тенденция да се разпространява периферно. Противоречия съществуват в класификацията на заболяването, тъй като първоначалното през 1916 година, терминът еrythema annulare centrifugum, включва няколко хистологични и клинични варианти. Ackerman, а по-късно и Бреслър са предложили класификация, в която се включват само два вида еrythema annulare centrifugum:

  • повърхностна
  • дълбока

Патогенезата на еrythema annulare centrifugum е неизвестна, но вероятно се дължи на реакция на свръхчувствителност към различни средства, включително лекарства, артроподни ухапвания, инфекции (бактериални, микобактериални, вирусни, гъбични) и злокачествено заболяване. Туберкулинът и туморни екстракти са докладвани за индуциране на заболяването и подпомагане на реакциите на свръхчувствителност от тип 4.  Друг предполагаем механизъм в патогенезата е Th1-медиирана реакция с повишени нива на тумор некрозис фактор-алфа и свързаните с него проинфламаторни цитокини.

Други случаи на еrythema annulare centrifugum са открити в асоциация с основни системни или инфекциозни заболявания. Лекарства, индуциращи заболяването включват финастерид, пироксикам, хидроксихлорохин, амитриптилин и спиронолактон. Въпреки това, в повечето случаи, основната причина може да бъде намерена.

Определяне на честотата и разпространението на заболяването е трудно, защото медицинската литература най- вече се състои от доклади за отделни случаи и кратки прегледи. Докладвани са случаи на пациенти от ранна детска възраст до девето десетилетие от живота.

Обикновено еrythema annulare centrifugum е асимптоматична или се проявява със сърбеж с променлива продължителност. Той може да бъде свързан с основното заболяване (например, инфекция, злокачествено заболяване, саркоидоза, други системни заболявания) и неговите съпътстващи характерни симптоми. Еrythema annulare centrifugum може да предшества злокачествено заболяване с 2 или повече години, но тя може да се появи едновременно или след диагнозата.Erythema annulare centrifigum

Кожните изменения се локализират най-често по трункуса, върху глутеуса и вътрешната повърхност на бедрата. Лезии не се откриват по дланите и ходилата. Erythema annulare centrifugum се характеризира с еритемни, ануларни или полициклични лезии, които нарастват ексцентрично, раздалечават се една от друга и изчезват. Диаметърът на полицикличните лезии варира от няколко милиметра до няколко сантиметра. Везикули могат също да присъстват. След няколко дни, седмици или месеци тези изменения могат да се появят отново, като следват същия ход. Понякога розовите пръстени могат да имат леко надигнати ръбове, а постепенно избледняващият център може да се пигментира и да се покрие с дребни сквами. При някои пациенти еритемът е с уртикариален характер и се придружава от сърбеж. Появата на нови лезии може да се съпътства от субфебрилна температура.

Erythema gyratum perstans представлява особен вариант на erythema annulare centrifugum, която се появява непосредствено след раждането и се среща в няколко члена от дадена фамилия (erythema annulare familiale). Унаследява се по автозомно-доминантен модел. При нея също се наблюдава дермографизъм.

Диференциална диагноза се прави с други ануларни еритеми, уртикария, erythema exsudativum multiforme, dermatitis herpetiformis, granuloma anulare, саркоидоза, псориазис. Диагнозата се поставя на първо място чрез визуален преглед и задълбочена история на заболяването, физически прегледи и кожна биопсия.

Кожната биопсия е полезна при потвърждаване на диагнозата на еrythema annulare centrifugum. Съществуват два хистологични подтипа: дълбок и повърхностен. При дълбокия тип се наблюдава периваскуларен лимфоцитен инфилтрат в средния или по-дълбок дермис. Не се наблюдават епидермални промени. Клинично, тези лезии са индуративна граници и са несърбящи.

При повърхностния вид се наблюдава оток на папиларната дерма. Паракератоза и спонгиоза могат да присъстват. Характерен е плътен лимфохистиоцитичен инфилтрат в повърхностните съдове. Клинично, тези лезии се характеризират със сърбеж и сквамозност.Erythema annulare centrifigum

Прогнозата на заболяването е отлично, освен когато е свързано със злокачествено заболяване и други системни заболявания. Средната продължителност на състоянието е 11 месеца. Въпреки това варира от 4-6 седмици до 34 години. Повечето случаи не се нуждаят от лечение и преминават спонтанно. Други са съобщени във връзка с онкологични заболявания. В тези случаи, прогнозата е засегната от основното злокачествено заболяване.

Еrythema annulare centrifugum обикновено е самостоятелно ограничена. Локални стероиди обикновено причиняват инволюция на третираните лезии, но това не предотвратява появата на нови лезии. Локална или системна стероидна терапия е ефективна. Лечението на основното заболяване е първична терапия.

3.6, 5 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

http://emedicine.medscape.com/article/1122701-overview
https://en.wikipedia.org/wiki/Erythema_annulare_centrifugum
http://www.aocd.org/page/ErythemaAnnulareCent
https://patient.info/doctor/erythema-annulare-centrifugum


ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)Хранене при...Алт. медицина