Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Увреждания на черния дроб при болести, класифицирани другаде Увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде

Увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде МКБ K77.8

Увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде МКБ K77.8 - изображение

Черния дроб може да бъде засегнат при различни мултиорганни заболявания. В групата на увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде се включват:

  • Грануломи на черния дроб при саркоидоза,
  • Грануломи на черния дроб при берилиоза.

Берилиозата е форма на отравяне с метали, причинено от вдишване на прах, изпарения берилий, или неговите съединения или внедряване на веществото в кожата. Токсичните ефекти на берилий най-често се срещат в резултат на професионална експозиция. Берилий е метален елемент, използван в много индустрии. Най-често засегнатия орган е белият дроб. Въпреки че развитието на грануломи засяга основно белия дроб, може да се появят и в други тъкани и орган, като кожа и подкожие и черен дроб. Берилиозата може да бъде остра и хронична. Черният дроб се засяга при хроничните форми. Водещи симптоми в клиничната картина са от страна на белия дроб - кашлица, примесена с кървави храчки, болки в гърдите, недостиг на въздух, загуба на тегло.
Повече за берилиоза можете да прочетете при:

Саркоидозата е друго увреждане на черния дроб при други болести, класифицирани другаде.
Саркоидозата представлява дифузно грануломатозно заболяване с неопределена етиология, засягащо най-често медиастиналните и периферните лимфни възли, белите дробове, черния дроб и слезката, кожата, очите и костите. Хистологичната находка на черния дроб при саркоидоза се характеризира с възелчета, съставени от епителоидни и гигантски клетки без централна некроза, с периферно разрастване на съединителна тъкан.
Клиничната картина се характеризира с остро, под остро и хронично протичане, температура, отпадналост, лесна умора, кашлица, болки в гърдите, оскъдни слузни храчки. Наблюдава се хепатоспленомегалия (увеличаване на черния дроб и слезката), промени в миокарда, очите, костите, бъбреците. Въпреки че засягането на черния дроб обикновено е асимптоматично, при малка част от пациентите заболяването може да прогресира до хронично увреждане холестаза, портална хипертония и цироза и може да наложи трансплантация на черен дроб.
Диагнозата се поставя чрез биопсия на паратрахеални (около трахеята) лимфни възли и черен дроб, при данни за засягането му.
Лечението се провежда с кортикостероиди само при прогресиращи значителни изменения в белите дробове и черния дроб или при засягане на миокарда, нервната система и очите.
Повече за саркоидоза можете да прочетете при:

4.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия