Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други болести на черния дроб Инфаркт на черния дроб

Инфаркт на черния дроб МКБ K76.3

Инфаркт на черния дроб МКБ K76.3 - изображение

Чернодробната артерия доставя 30 % от кръвотока за черния дроб и 50 % от кислорода. Тя е клон на a. coeliaca. Съдовите заболявания на черния дроб рядко причиняват исхемия и инфаркт на черния дроб, за разлика от други органи (мозък, сърце, бъбреци). Причината е в двойното хепатално кръвоснабдяване. Изключение прави запушването на чернодробната артерия.

Най-честите причини за оклузия на чернодробната артерия (a. hepatica) са ятрогенни – по време на операции (срязване или лигиране), атеросклероза, емболизация и цитостатично лечение с перфузионен катетър (нараняване на интимата на артерията). По-рядко запушването се дължи на бактериален ендокардит. В 5 до 20 % след чернодробната трансплантация се установява тромбоза на чернодробната артерия. Исхемичното увреждане (продължителност на исхемията над 60-120 минути) е по-леко от реперфузионното увреждане.
Най-общи причините за инфаркт на черния дроб могат да се класифицират в две големи групи:
- Запушване на чернодробната артерия от:

  • Атеросклероза;
  • Тромбоза или емболия;
  • Аневризма на чернодробната артерия;
  • Нодозен полиартериит.

- Инфаркт без оклузия на чернодробната артерия се причинява главно от:

  • Остри шокови състояния;
  • Травма;
  • Състояние на свръхкоагулация;
  • Прееклампсия, еклампсия и следродилен HELLP синдром;
  • Усложнение на анестезия.

Клинична картина на инфаркт на черния дроб
Наблюдава остра болка в корема, гадене, повръщане, жълтеница и висока температура. Клинично изявените случаи най-често се наблюдават след трансплантация, особено при деца. Болните могат да загинат от чернодробна или бъбречна недостатъчност. Протичането е безсимптомно при образуване на колатерали.

Диагноза на инфаркт на черния дроб
От лабораторните изследвания се установява левкоцитоза (увеличаване броя на левкоцитите), ускорена СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите), повишени аминотрансферази, ниски стойности на протромбиновия индекс. Тромбоза на чернодробната артерия трябва да се подозира при всяко повишаване на аминотрансферазите през първия месец след чернодробна трансплантация. Диагностика на чернодробна оклузия на артерията се потвърждава чрез доплерова ехография, CT ангиография и магнитнорезонансна ангиография.

Лечение на инфаркт на черния дроб
Лечението на инфаркт на черния дроб е симптоматично до образуване на колатерали или е насочено към причината.

4.0, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия