Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други разстройства на нервната система Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде

Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде МКБ G99*

Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде МКБ G99* - изображение

Нервната система се състои от главен мозък, гръбначен мозък, сетивни органи и нерви, които свързват тези органи с останалата част на тялото. Взети заедно тези органи са отговорни за контрола на тялото и комуникацията между неговите части.

Главният и гръбначният мозък образуват централната нервна система, където информацията се възприема и обработва. Сетивните нерви и органи на периферната нервна система възприемат сигналите от тялото и извън него и изпращат тази информация до централната нервна система. Еферентните нерви в периферната нервна система носят сигнали от контролния център на мускулите, жлезите и органите за регулиране на техните функции.

Нервната система има три основни функции:

  • сензорна - събиране на информация от сетивните рецептори, чрез които се възприемат сетивните дразнения в организма. След това тези сигнали се предават на централната нервна система за по-нататъшна обработка от аферентни неврони
  • интеграция - процесът на интеграция е обработката на сензорни сигнали, които достигат централната нервна система в даден момент. Тези сигнали се оценяват, сравняват, използват се за вземане на решения, изхвърлят се или ангажират паметта. Интеграцията се извършва в сивото вещество на главния и гръбначния мозък от интерневроните. Много интерневрони работят заедно, образувайки сложни вериги
  • моторна - след като веригите на интерневроните в централната нервна система възприемат сензорната информация, те стимулират еферентни неврони (мотоневрони). Еферентните неврони носят сигнали от сивото вещество на централната нервна система чрез нервите на периферната нервна система към ефекторните клетки - клетки на гладката, сърдечната или скелетната мускулна тъкан или жлезиста тъкан. В резултат на това ефекторната клетка реагира на стимулите

Съществуват множество увреждания на нервната система, които имат различен произход - дегенеративен, съдов, възпалителен, метаболитен и др.

В рубриката други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде са разгледани:

Вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести

Други увреждания на вегетативната [автономната] нервна система при болести, класифицирани другаде

Миелопатия при болести, класифицирани другаде

Други уточнени увреждания на нервната ситема при болести, класифицирани другаде

4.5, 2 гласа

ВИДОВЕ Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде МКБ G99*

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО