Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Екстрапирамидни и други двигателни нарушения Дистония Дистония, неуточнена

Дистония, неуточнена МКБ G24.9

Дистония, неуточнена МКБ G24.9 - изображение

Нарушението на движенията, което включва намалени или неволеви движения, засягащи различни части от тялото, се означава като дискинезия и влиза в рубриката дистония, неуточнена.

Етиологията на състоянието е разнообразна – страничен ефект от медикаменти, инфекции - особено херпес симплекс, употреба на наркотици, хронични заболявания на нервната система, травми на мозъка. Налице е нарушение в неостриарната система с промяна в допаминергично-холинергичния баланс.

Клиниката се характеризира с локално, сегментно или генерализирано засягане и остра или хронична (тардивна) изява. Налице е периорален тремор, орофациална дистония, тризмус на устата, тикове – бързи неволеви мускулни движения, засягащи едни и същи мускулни групи, хореоподобни движения, атетоза – неволеви бавни тонични движения на пръстите, усилващи се при насочване към определена цел, при обхващане на лицето се появяват гримасничене, неволево изплезване на езика, торзионна дистония – неволево бавно тонично извиване на тялото по надлъжната ос, акинезия, акатизия - вътрешно безпокойство и неспособност на пациента да остане неподвижен.

Диагнозата дискинезия се поставя след преглед от невролог и психиатър. Търси се настойчиво анамнеза за употреба на медикамент, индуциращ подобна клиника, фамилна анамнеза за наследствено заболяване, свързано с дистоничен синдром, минала травма или инфекция на нервната система. При прегледа е необходимо да се установят всички нарушения на мускулния тонус. Използват се техники като компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, лабораторно изследване на кръв и урина, електромиография, електроенцефалография за установяване на причината.

Диференциална диагноза на състоянието се прави с психични заболявания, друг вид дистония и други.

Лечението на дистония, неуточнена е симптоматично. Най-често прилаганите медикаменти са допаминови агонисти, антихолинергични медикаменти, мускулни релаксанти, локалното приложение на ботулинов токсин. В помощ идва физиотерапията и намаляването на стреса. Хирургически интервенции, като миектомия и високочестотна дълбока мозъчна стимулация се прилагат при изчерпване на ефекта от консервативните методики.

3.9, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Дистония, неуточнена МКБ G24.9

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО