Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система Наследствена атаксия Късна малкомозъчна атаксия

Късна малкомозъчна атаксия МКБ G11.2

Късна малкомозъчна атаксия МКБ G11.2 - изображение

В рубриката късна малкомозъчна атаксия се включват формите на церебеларна (малкомозъчна) атаксия с начало след 20 годишна възраст:

  • автозомно-доминантна церебеларна атаксия тип Holmes
  • автозомно-доминантна цереброцеребеларна атаксия (тип Menzel)
  • идиопатична церебеларна атаксия

Автозомно-доминантна церебеларна атаксия тип Holmes

Синоними на автозомно-доминантна церебеларна атаксия тип Holmes са церебелооливарна атрофия или кортикална церебеларна дегенерация. Характерно за този вид атаксия е автозомно-доминантното унаследяване. Началото на симптомите настъпва след 40 годишна възраст - налице са данни за атаксия (нарушение в походката), скандиран говор, световъртеж. Установяват се леки паметови нарушения.

Автозомно-доминантна цереброцеребеларна атаксия (тип Menzel)

Заболяването е с автозомно-доминантно унаследяване, като началото на симптомите е след 15-25 годишна възраст. Дебютът на болестта е разнообразен - атаксия (нарушаване в походката), стегнатост в краката, световъртеж, слабост и тремор на краката . Еволюцията на автозомно-доминантна цереброцеребеларна атаксия е с прогресия на първоначалните симптоми или добавяне на нови. Наблюдава се хетерогенен неврологичен синдром. Установява се долно спастична парапареза (намалена мускулна сила на долните крайници), а също и екстрапирамидна симптоматика (тремор, наличие на хаотични, неволеви, червеобразни движения на крайниците), нарушение в паметта, засягане на периферният двигателен неврон (в краката), очедвигателна симптоматика (вертикална погледна пареза).

Идиопатична церебеларна атаксия

Идиопатичната малкомозъчна атаксия е спорадично заболяване с начална симптоматика след 30 годишна възраст. Налице е малкомозъчна атаксия - нарушена координация на движенията.

Диференциална диагноза на късна малкомозъчна атаксия се прави с другите видове атаксия, вертиго, мозъчни тумори, мозъчно-съдова болест и др.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог. Извършват се и допълнителни образни изследвания. При необходимост се осъществява консултация с други специалисти.

Лечението е симптоматично, в помощ идват рехабилитационните мерки.

Прогнозата на късна малкомозъчна атаксия не е добра. Налице е когнитивен дефицит и засягане на двигателната сфера.

3.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Късна малкомозъчна атаксия МКБ G11.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО