Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Инфекции, предавани предимно по полов път Ранен сифилис Ранен латентен сифилис

Ранен латентен сифилис МКБ A51.5

Ранен латентен сифилис МКБ A51.5 - изображение

Сифилисът (луес) принадлежи към групата на т.нар. класически венерически заболявания. Той представлява инфекция с хронично, циклично протичане.

Причинител на болестта е бледата спирохета Treponema palidum.

Заразяването става предимно по полов път, но се наблюдава и извънполово, директно, индиректно и конгенитално (от майката на плода, посредством плацентата) предаване на инфекцията.

Латентният сифилис се разделя на три форми:

  • syphilis latens recens - с давност до две години от началото на заразяването
  • syphilis latens tarda - с продължителност на инфекцията повече от две години
  • syphilis latens intermerminata - когато не може да се уточни времето на заразяване

Сифилис (придобит), без клинични прояви, с положителна серологична реакция и отрицателна проба на гръбначно-мозъчната течност с давност по-малко от две години след заразяването се означава като ранен латентен сифилис.

През този период липсват клинични изяви на болестта и пациентите са привидно здрави, но серологичните реакции са силно положителни.

Скритият период, особено на ранния сифилис - ранен латентен сифилис, има съществено значение за разпространение на заболяването, тъй като трепонемите са потенциално вирулентни, макар да съществува равновесие между тях и макроорганизма.

В редица случаи при подробно разпитване на пациента се установява наличие в миналото на безсимптомни ерозивни лезии в областта на половите органи, преминали спонтанно, опадане на косата, промяна в гласа и други. Тези сведения могат да бъдат от полза при поставяне на диагнозата. При преглед могат да се открият остатъчни промени от твърдия шанкър, резидуални хиперпигментации на мястото на преминали вторични сифилиди, променени зенични реакции, отклонения в неврологичния статус, изменения на сърцето и аортата. Решаващо значение за диагнозата имат серологичните проби.

Ранен латентен сифилис се лекува с кристален пеницилин в доза 4 х 2 млн Е i.m. за 10 дни или Benzacilin compositum по 1 200 000 Е i.m. еднократно дневно за 10 дни, или бензатинпеницин по 2 400 000 E i.m. еднократно. Алтернативното лечение при ранен латентен сифилис в случай на пеницилинова алергия включва тетрациклини, макролиди и цефалоспорини.

3.2, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО