Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Антракс Септицемия при антракс

Септицемия при антракс МКБ A22.7

Септицемия при антракс МКБ A22.7 - изображение

Антраксът (сибирска язва, синя пъпка) е остра зооантропоноза, протичаща като локална (кожна) форма и много рядко като белодробна, стомашно-чревна или септична форма.

Причинител на инфекцията е Bacillus anthracis - спорообразуващ, факултативен анаероб. Спорите са изключително устойчиви във външна среда и могат да се запазят в продължение на десетки години.

Извор на заразата са тревопасните животни - едър и дребен рогат добитък, магарета, коне, мулета. От дивите животни силно възприемчиви към антракса са вълците, лисиците, мечките, зайците, а също и някои видове гризачи.

Съществена роля в епидемиологията и епизоотията на антракса играят т.нар. "проклети полета". Това са онези участъци от околната среда, върху които са попаднали умрели от антракс животни и където могат да бъдат изолирани жизнеспособни антраксни спори.

Входна врата на инфекцията може да бъде:

  • наранена кожа или лигавица
  • дихателна система
  • лигавицата на храносмилателния тракт
  • конюнктивата

Септицемия при антракс възниква най-често вторично, с първично огнище другаде. Наблюдава се дисеминация на причинителя по лимфо-хематогенен път от първичните лезии.

В хода на белодробната, гастроинтестиналната или кожната форма на антракса, на фона на тежко увреденото състояние, температурата рязко се повишава, появява се респираторен дистрес синдром и промени в съзнанието. Клиничната картина се влияе от полиорганна патология, септикотоксичен шок и бърз летален изход.

Лабораторните промени включват левкоцитоза, олевяване, неутрофилия, лимфопения, повишена СУЕ.

Диагнозата се поставя въз основа на епидемиологичната анамнеза, характерната кожна патология, данните от лабораторните изследвания, микробиологичните и серологични изследвания.

Лечението на септицемия при антракс задължително се осъществява в болница. Прилага се Пеницилин, а като алтернатива - Тетрациклин, Еритромицин, Хлорнитромицин. Необходимо е приложение на противоантраксен антибактериален хетероложен серум от 50 до 200 мл. мускулно по Безредка.

Прогнозата на септицемия при антракс по принцип е лоша.

3.4, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО