Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Шигелоза Шигелоза, неуточнена

Шигелоза, неуточнена МКБ A03.9

Шигелоза, неуточнена МКБ A03.9 - изображение

Шигелоза, неуточнена (бактериална дизентерия) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с ентероколитен синдром и патологични изменения в долния отдел на дебелото черво. Шигелозите протичат с повече или по-малко изразена интоксикация.

Причиняват се от бактерии от род Shigella, семейство Enterobacteriaceae. Те са Грам-отрицателни бактерии, факултативни анаероби. Във външната среда - почва, вода, хранителни продукти, могат да се запазят 5 - 15 дни.

В естествени условия единствено човек боледува от шигелоза. Някои видове човекоподобни маймуни също могат да боледуват от бактериална дизентерия.

В разпространението на дизентерията особена роля играят лошите санитарно-битови условия. Мухите са важен фактор, съдействащ на нейното разпространение. Епидемиите имат предимно контактно-битов и рядко воден характер. Източник на заразата са само болният човек и заразоносителите.

Входна врата за инфекцията е устната кухина. Инкубационният период на заболяването е 1-7 дни.

Клинично шигелозата протича с колит, характеризиращ се с диария и тенезми. Изпражненията са редки, примесени със слуз и кръв. Тези симптоми се предшестват от обща слабост, главоболие, повишена температура. Оплакванията продължават до 10 дни.

Диагнозата се поставя въз основа на микробиологичното изследване - микроскопско и културелно доказване на причинителя.

Дизентерията е самоограничаваща се инфекция и при повечето пациенти не се налага приложение на антибактериална терапия. При тежко протичащите инфекции може да се използват хинолони или цефалоспорини. Лечението на шигелоза, неуточнена е основно патогенетично - рехидратация и корекция на водно - електролитните нарушения.

Изпитаните досега парентерални и перорални убити дизентерийни ваксини са малко ефективни, затова не се прилагат.

4.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО