Начало Медицинска енциклопедия Ботаника ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (SPERMATOPHYTA, СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ) Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms) Клас Liliopsida (Едносемеделни растения) Разред Asparagales Сем. Asparagaceae (Аспарагусови)

Сем. Asparagaceae (Аспарагусови)

Сем. Asparagaceae (Аспарагусови) - изображение

Аспарагусови (Asparagaceae) е семейство цъфтящи, многогодишни, тревисти растения, класифицирани в разред Аспарагалес (Asparagales), едносемеделни. В по-ранните системи за класификация, съответните видове са често разглеждани като принадлежащи към семейството Лилиеви (Liliaceae). Към семейството принадлежат 143 рода и над 3500 вида.

Устройство на семейство Аспарагусови

плод аспарагусовиАспарагусовите растения се развиват под формата на храсти, лиани или малка растителност. Лианите съответно са с катерлив растеж. Цветовете им са малки, с форма на камбанки, състоящи се от 6 венчелистчета, 6 тичинки, плодник (може да бъде триделен) и обикновен прицветник. Прорастват на фини цветни дръжки в местата на връзките между стъбла и листа или листовидни нишки. На тяхно място се развиват плодчетата, съдържащи по няколко големи семена, червени на цвят при узряване. Развиват коренище, което дава фотосинтезиращи разклонения.

При повечето видове липсват листа като цялостна морфологична единица. Те са редуцирани до малки прицветници или лентовидни листенца, оставяйки зелените стъбла като основна структура, отговорна за фотосинтезата. Разположени са успоредно едно на друго и последователно по протежението на стъблото.

С помощта на удебелени стъблести участъци (клонки), които са скрити в подобни на листа люспи, се осъществява фотосинтезата при Аспарагусови. Посочените конки при някои видове са много малки, а при други големи, като често се приемат за листа. При трети представители на семейството, като фотосинтезиращи единици се отличават големи плоски клонки.

Разпространение на семейство Аспарагусови

Най-много представители са разпространени в Южна Америка. Растенията се развиват по целия свят, с изключение на полярните области.

3.5, 2 гласа

РАСТЕНИЯ ОТ Сем. Asparagaceae (Аспарагусови)

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория