Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сетивни органи Орган на слуха и равновесието - ухо Вътрешно ухо Ципест охлюв

Ципест охлюв (ductus cochlearis)

Ципест охлюв (ductus cochlearis) - изображение

Ципестият охлюв (охлювен проток) представлява тристенно тръбовидно образувание със спирален ход, което се разполага във вътрешността на костния охлювен канал и заема част от пространството на горния му полуканал - scala vestibuli (преддверна стълба). В двата си края охлювният проток завършва сляпо, като cecum vestibulare се намира в recessus cochlearis на преддверието, а cecum cupulare - при охлювния връх. В областта на вестибулума той осъществява връзка със sacculus чрез тънък проход с къс ход - ductus reuniens.

Ципестият охлюв притежава три стени:

  • paries vestibularis;
  • paries externus;
  • paries tympanicus.

1. Paries vestibularis (преддверна мембрана или мембрана на Райснер) започва от костната спирална пластинка - lamina spiralis ossea, под ъгъл от 45 градуса, прекосява scala vestibuli и достига до вътрешната стена на охлювния канал. Преддверната мембрана служи за граница между ципестия охлюв и останалата част на преддверна стълба. Тя представлява тънка базална мембрана, постлана отвън с един ред плоски клетки, свързани помежду си с плътни връзки (zonulae ocludens), а отвътре с еднослоен плосък епител с мезенхимален произход. Счита се, че Райснеровата мембрана осъществява водно-електролитния транспорт между перилимфата и ендолимфата на ципестия охлюв.

2. Paries externus (външна стена на ципестия охлюв) приляга към надкостницата на canalis spiralis cochleae (костен охлювна канал). Епителният слой на преддверната мембрана се продължава в епитела на съдовата ивица - stria vascularis, на външната стена. Съдовата ивица е съставена от многослоен призматичен епител, като между епителните клетки се разполага сплетение от капилярни съдове. Под този епител липсва базална мембрана, което го характеризира като уникална анатомична структура.

Устройство на охлювен проход

Епителните клетки на paries externus биват три вида: повърхностни тъмни клетки, междинни светли клетки и базални клетки. Повърхностните епителни клетки образуват цялостен слой и притежават дълги цитоплазмени израстъци, изхождащи от базалните им части, между които се поместват капилярите. Междинните епителни клетки не формират цялостен слой и не достигат до повърхността на съдовата ивица, за разлика от базалния слой, който е обособен като единен и цялостен слой. Предполага се, че stria vascularis взима участие в секрецията на ендолимфа и поддържа нейния специфичен Ендо- и перилимфаелектролитен състав. Ендолимфата - endolympha, е богата на калиеви и бедна на натриеви йони, което е специфично за клетъчния цитозол (вътреклетъчна течност). За екстрацелуларната течност, в това число и за перилимфатичната течност - perilympha, е характерна значително по-голямата концентрация на натриеви катийони спрямо тази на калиевите катийони. Характерният йонен състав на ендолимфата се поддържа от йонни помпи на клетките на съдовата ивица. Латералната стена ципестия охлюв се залавя за периоста на костния охлюв чрез съединителна тъкан - ligamentum spirale.

3. Paries tympanucus (membrana spiralis, спирална мембрана) е образувана от външната част на спиралната костна пластинка (lamina spiralis ossea) и от membrana basilaris. Тази стена служи за граница между ципестия охлюв и scala tympani (тъпанчева стълба). Membrana basilaris се разполага между ligamentum spirale и свободния ръб на спиралната костна пластинка.

Paries tympanucus включва в състава си три участъка, които се простират по протежение на целия охлювен ход. Те са:

  • вътрешен - спирален кант с вътрешна спирална бразда;
  • среден - Кортиев орган;
  • външен - външна спирална бразда.

Спиралният кант - limbus spiralis, представлява удебеление на периоста на свободния ръб на спиралната костна пластинка. Той формира две гребенчета: преддверно и тъпанчево, които са разделен посредством дълбок улей - sulcus spiralis internus. От преддверното гребенче - labium limbi vstibulare, изхожда специфично кутикуларно образувание - membrana tectoria.

Кортиевият орган заема по-голямата повърхност на membrana basilaris и представлява сложно устроен слуховорецепторен орган. Външната спирална бразда - sulcus spiralis externus, се разполага между Кортиевия орган и ligamentum spirale. В този участък membrana basilaris е покрита от кубовидни клетки на Клаудиус.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория